Gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító

Felvételi hirdetmény felvételi vizsgákra

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője

2020/2021-es tanévre akkreditált

GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ

 

szakirányú továbbképzési szakot
hirdet legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére angol nyelvből.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június

Képzés

A képzési idő 3 félév nappali tagozaton, ahol a harmadik félévben főként szakmai gyakorlatukat töltik a hallgatók. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/gazdasagi-muszaki-es-europai-unios-szakfordito oldalon található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

Tájékoztatásul a képzésben résztvevőknek a 2019. szeptemberében induló tanévben félévenként 250.000 Ft költségtérítést kell fizetniük. A BME diplomával beiratkozó hallgatók az első félévi költségtérítésből 10% kedvezményt kapnak, tehát az ő költségtérítésük (tájékoztatásul a 2019-20. tanévben) az első félévben 225 000 Ft.  A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább felsőfok (C1) közeli idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. A külföldön szerzett diploma esetén a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével. Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a szeptemberi beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni az alábbi linken lehet 2020. május-júniusig.

Felvételi vizsga

A hallgatókat az idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A vizsgákon semmilyen segédeszközt, szótárt nem lehet használni.

A felvételi vizsga díja 8.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra, határidő 2020. május-június

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 520-20406-20 és a felvételiző neve és adóazonosító jele

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük az alábbi adatokat küldje el e-mailen a vegh@tfk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A felvételi vizsga 2020 júniusban zajlik, pontos időpontjáról minden vizsgázót külön értesítünk. Helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Egry József u. 1.

E-mail: vegh@tfk.bme.hu; tel: 463-4091, fax: 463-3121

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A képzésre történő felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga angol nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

  • Formája: 120 perc időtartamú írásbeli vizsga és 20-30 perc időtartamú szóbeli vizsga
  • Írásbeli tartalma: idegen nyelvű általános témakörű újságcikk alapján magyar nyelvű összefoglalás készítése írásban, irányított fogalmazás írása idegen nyelven
  • Szóbeli tartalma: idegen nyelvű szöveg azonnali szóbeli fordítása (blattolás) és az előforduló nyelvhasználati jelenségek elemzése, irányított beszélgetés idegen nyelven (általános és aktuális témákról, kulturális háttérismeretekről)
  • Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június