Gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központja

2021/2022-es tanévre államilag akkreditált

GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ

 

NAPPALI tagozatos szakirányú továbbképzési szakot hirdet

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére angol nyelvből.

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: jelenleg nem elérhető

Képzés

A képzési idő 3 félév nappali tagozaton, ahol a harmadik félévben főként szakmai gyakorlatukat töltik a hallgatók. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/gazdasagi-muszaki-es-europai-unios-szakfordito oldalon található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

A féléves költségtérítés a 2021 szeptemberében induló tanévben 280.000 Ft. A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább felsőfok (C1) közeli idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. Külföldön szerzett diploma esetén csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített hiteles fordítást tudjuk elfogadni (24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §). Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de sikeres felvételi vizsga esetén a februári beiratkozáshoz már szükséges a diploma bemutatása. A képzésre várhatóan 2022. májusban várjuk a jelentkezéseket. A jelentkezés visszaigazolásáról hetente egyszer (kedden) küldünk tájékoztatást.

A felvételi vizsga

A hallgatókat az idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették.

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra. Az átutalás részleteiről a jelentkezés leadása után nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük, hogy az alábbi adatokat küldje el e-mailen a randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A felvételi vizsgák időpontjai:

Írásbeli: jelenleg nem elérhető. 

Szóbeli: jelenleg nem elérhető. 

E-mail: vegh.katalin@gtk.bme.hu; tel: 463-4091

A felvételi vizsga részei

A képzésre történő felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga angol nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

Formája: 120 perc időtartamú írásbeli vizsga és 20-30 perc időtartamú szóbeli vizsga

Az írásbeli vizsga tartalma: idegen nyelvű általános témakörű újságcikk alapján magyar nyelvű összefoglalás készítése írásban, irányított fogalmazás írása idegen nyelven

Szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli felvételit sikeresen teljesítették. A szóbeli vizsgára történő bejutás pontos ponthatárát az írásbeli vizsgán elért pontszámok ismeretében állapítjuk meg.

A szóbeli vizsga tartalma: idegen nyelvű szöveg azonnali szóbeli fordítása (blattolás) és az előforduló nyelvhasználati jelenségek elemzése, irányított beszélgetés idegen nyelven (általános és aktuális témákról, kulturális háttérismeretekről)

Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni. A végső felvettek listája a felvételi eredmény tükrében rangsorolás alapján lesz meghatározva.

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: jelenleg nem elérhető