Publikációk

KÖNYVEK, SEGÉDANYAGOK

SZABÓ CSILLA, BAKTI MÁRIA (szerk.) Iránytű a tolmácsolás oktatásához. A kompetenciafejlesztés új fókuszai. Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2020, ISBN: 978-615-5946-22-6 

Benne oktatóink tanulmányai!
 
1) Szabó Csilla: Fejlesztő értékelés a tolmácsolás oktatásában (89-108. oldal)
2) Besznyák Rita: Tolmácsolási gyakorlószövegek graduálása lexikai csapdák elemnzésével. (109-122. oldal)
3) Németh Anikó: Tolmácsok az üzleti világban. (211-228. oldal)

bakti_maria_szabo_csilla_iranytu_a_tolmacsolas_oktatasahoz_2020_borito_550x780

 

BESZNYÁK RITA, FISCHER MÁRTA, SZABÓ CSILLA (eds): Fit-for-market Translator and Interpreter Training in a Digital Age, Vernon Press, 2020, ISBN 978-1-62273-862-5

https://vernonpress.com/book/924

borito

 

FISCHER MÁRTA: Terminológia és fordítás, Válogatott terminológiaelméleti és fordítástudományi tanulmányok, Instutio Könyvkiadó, Pécs, 2018, ISBN 978-963-467-040-7terminologia-es-forditas_borito-724x1024

 

FISCHER MÁRTA: Az Európai Unió dióhéjban – The European Union in a Nutshell, Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara, Kaposvár, 2017, 978-963-12-4238-6

eu_diohejban

SZABÓ CSILLA: Interpreting: From Preparation to Performance, Recipes for Practitioners and Teachers, British Council Hungary, 2003, ISBN 963-206-409-7

dav

ARADI ANDRÁS: Fordításközpontú kontrasztív nyelvtan. Tananyag a BME Tolmács- és Fordítóképző Központ angol szakirányú hallgatói számára. BME Idegen Nyelvi Központ. 2017.

KIADVÁNYOK

 

FÓKUSZBAN A FORDÍTÁS ÉRTÉKELÉSE – Tanulmányok a BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ 2017. szeptember 29-30-án megrendezett Őszi Konferenciájának előadásaiból, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Idegen Nyelvi Központ, Budapest, 2018, ISBN 978-963-313-301-9

fokuszban_cimlap

Porta Lingua Kiadványok, Szaknyelvoktatók és -Kutatók Országos Egyesülete, Budapest, ISSN 1785-2420

BETÁK PATRÍCIA – HAJÓS KATA: Cassis, a XXI. századi tolmács varázsitala

KISZELY ZOLTÁN: Államilag elismert szaknyelvi vizsgák a Porta Linguában

JÁMBOR EMŐKE: A spanyol idiomatikus kifejezések jellege, használata: spanyol anyanyelvű hallgatókkal készített felmérés tükrében

ÉLTHES ÁGNES: Az autós lexika kialakulásának kezdetei Franciaországban: neologizmusok ma és tegnap Mirbeau: La 628-E8 című regénye alapján

KISZELY ZOLTÁN: Online szóbeli vizsgáztató-továbbképzés a vizsgáztatók szemével

BAGAMÉRI ZSUZSANNA – NÉMETH ESZTER: Egy példaértékű életút – Erdős József szakmai munkássága

UGRIN ZSUZSA: e-gyütt „a jóért”? – Egy önkéntes hallgatói fordítási csoportprojekt techno-lingvisztikai tanulságai

SZABÓ CSILLA: Szakfordítói kompetenciaprofil, képzőintézményi SWOT-elemzés, és szakfordítói mintatanterv: a BME INYK eTransFair projektjének első eredményei

FISCHER MÁRTA: Terminológiai tévhitek

SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Milyen alapelvek mentén oktassuk a terminológiai ismereteket a szakfordítóképzésben?

UGRIN ZSUZSANNA: Megosztható gondolattérképek: kommunikatív és szociokognitív terminológiaelméletek a szaknyelvoktatásban

JÁMBOR EMŐKE – JULIA SALAMERO SESÉ: Projektalapú módszertani célok és stratégiák a spanyol nyelvórán

KISZELY ZOLTÁN: Mit tanulhat a nyelvoktatás a nyelvvizsgáztatástól?

ÉLTHES ÁGNES: (Szak)nyelvi rétegezettség egy Mirbeau-regényben különös tekintettel az építészetre

JÁMBOR EMŐKE: Nemzetiségnevekkel kapcsolatos idiomatikus kifejezések a spanyolban. Angolosan vagy franciásan távozunk?

ÉLTHES ÁGNES: Vasúti lexika irodalmi regiszterben Zola: La bête humaine (Állat az emberben) című regényében

EINHORN ÁGNES: Gyakorlatközösség a felsőoktatásban? Egy kísérleti jellegű pedagógiai fejlesztés bevezető szakasza

KISZELY ZOLTÁN: Eltérő itemműködés és a klasszikus tesztelemzés

KOLTAI ANDREA: Angol szaknyelvi kutatási módszerek és mérnökök nyelvi szükségletei nemzetközi tanulmányokban

FISCHER MÁRTA: Mit üzennek előadásaink, mit rejtenek írásaink?

ARADI ANDRÁS: A kontextus mint a szövegértelmezés meghatározó tényezője a relevanciaelméletben és a fordítás gyakorlatában

BETÁK PATRÍCIA: BME-TFK-PROFORD mentorprogram 2016

BOCZ ZSUZSANNA: Az olasz rosso és a magyar “piros”/”vörös” átvitt értelmű jelentéseiről

ÉLTHES ÁGNES: Urbanisztikai térben építészeti lexika Zola Le ventre de Paris (Párizs gyomra) című regényében

SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Az új helyesírási szabályzat változásai a terminológia szemszögéből

KISZELY ZOLTÁN: Igazságos(abb) értékelés a magyar nyelvvizsga-szabályozás keretein belül?

BOCZ ZSUZSANNA: Színnevek és metafora olasz nyelvi példák tükrében

RUZSBATZKY ZSUZSA: AGORA:Szakmai gyakorlat határok nélkül

FISCHER MÁRTA: A fordító mint terminológus – a fordítás folyamatában

SEIDL-PÉCH OLÍVIA–PÁLINKÁS MAGDOLNA: Lépést tud-e tartani a műszaki szaklexikográfia a technikai fejlődéssel?

BÁNKI TIMEA: Az új információ szerkezeti helye a spanyol mondatokban. Mi okoz nehézséget a nyelvtanulóknak?

Válogatott cikkek, tanulmányok – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Idegennyelvi Központ

  • 2010-2013

valogatott_cikkek_tanulmanyok_2010_13

  • 2008-2009

doc055_2_page-0001

  • 2003-2007

doc055_1_page-0001

EGYÉB PUBLIKÁCIÓK

SZABÓ CSILLA: “Key Terms in Communicative Language Teaching Applied in the Training of Translators”. In: Koletnik, M. and N. Froeliger (eds.). Translation and Language Teaching: Continuing the Dialogue. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press. 147-170., (2019)

SEIDL-PÉCH OLÍVIA, Kóbor Márta: Fordításkutatás – Fordítóképzés: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 2018. május 24–26. FORDÍTÁSTUDOMÁNY XX : 2 pp. 112-117. , 6 p. (2018)

SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Melyek a (szak)fordító és a fordításkutató munkáját segítő legfontosabb nyelvi korpuszok? Fordítástudomány ma és holnap Budapest, Magyarország, L’Harmattan Kiadó(2018) pp. 175-191. , 16 p.

ÉLTHES ÁGNES: Szimultán kettős nyelvi regiszter avagy szakfordítás a műfordításban? (Zola két regénye alapján), FT21 – Fordítástudomány ma és holnap, ELTE BTK FTT, 2017

SEIDL-PÉCH OLÍVIA: Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens: Sprachkorpora im Dienste der kulturellen Vielfalt, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 9 : 3 pp. 135-144. , 9 p. (2017)

SEIDL-PÉCH OLÍVIA:  Elvárások és versenyelőny: a technológiai kompetencia fejlesztése, Iránytű az egyetemi fordítóképzéshez : A kompetenciafejlesztés új fókuszai, Pécs, Magyarország : Kontraszt Plusz Kft.(2017) pp. 123-141. , 18 p.

SEIDL-PÉCH OLÍVIA:  Verwendbarkeit von Sprachkorpora für die Übersetzung und für die Übersetzungsforschung, Translation Studies and Translation Practice: Proceedings of the 2nd International TRANSLATA Conference, 2014. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften(2017) pp. 165-172. , 8 p.

SEIDL-PÉCH OLÍVIA:  Zu theoretischen und praktischen Aspekten des Fachübersetzens: Verwendbarkeit von Textkorpora für das Fachübersetzen und für die Übersetzungswissenschaft, ACTA UNIVERSITATIS SAPIENTIAE PHILOLOGICA 8 : 3 pp. 127-136. , 10 p. (2016)

SEIDL-PÉCH OLÍVIA:  Hogyan irányítsuk gyermekünk nyelvi fejlődését a két- és többnyelvű környezetben? ISKOLAKULTÚRA: PEDAGÓGUSOK SZAKMAI-TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA 26 : 4 pp. 129-131. , 3 p. (2016)

ÉLTHES ÁGNES: Műfordítások elemzése, BME TFK Szakmai Fórum, 2014

SEIDL-PÉCH OLÍVIA, Pálinkás Magdolna: Mono-, Bi- and Multilingual Technological Dictionaries in Hungary, Hungarian lexicography III. LSP Lexicography, Budapest, Magyarország : Akadémiai Kiadó(2014) pp. 343-379. , 37 p.

ARADI ANDRÁS: Hangsúlykerülő és hangsúlykérő igék a magyar mondatszerkezetben. Hungarológiai Évkönyv XIV. 1. Pécsi Tudományegyetem. 2013.