Kelemen Éva Alapítvány

kelemen_evaKelemen Éva a francia kultúra szerelmese és magyarországi „Nagykövete” volt. 1975-ben végzett francia-orosz szakon az ELTE-n és 1976-tól már a Budapesti Műszaki Egyetemen, az akkori Nyelvi Intézetben kezdte meg nyelvtanári munkáját, ahol betegségéig aktívan dolgozott. A nyelvoktatáson túl szaknyelvi kurzusokat tartott a Francia Mérnökképző Tagozat hallgatói számára, aktív szerepet vállalva a kurzusok tananyagainak kidolgozásában is. Vizsgáztatott a BME Nyelvvizsgaközpontjában francia nyelvből alap-, közép- és felsőfokon. 1990 és 2007 között az újjászervezett Nyelvi Intézet (majd jogutódja, az Idegen Nyelvi Központ) igazgatóhelyettesi feladatai mellett az Újlatin Nyelvi Csoport vezetőjeként mindig is komoly kihívásnak és küldetésnek tekintette az újlatin kultúrkör és ezen belül hangsúlyosan a francia nyelv népszerűsítésének kérdését. A Francia Köztársaság a francia nyelv és kultúra terjesztése érdekében tett erőfeszítései elismeréseképpen 1999-ben a Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend lovagi fokozatát, majd 2009-ben a Francia Köztársaság Akadémiai Pálma Rend tiszti fokozatát adományozta neki.

A BME ma már nemzetközi hírű Tolmács- és Fordítóképző Központjának alapítója volt, ahol „Tolmácsolástechnika”, valamint „Szakmai terminológia” című tárgyakat oktatott. Nemzetközi ismertsége és elismertsége a tolmácsképzésben vitathatatlan: a 2013. március 21-én Brüsszelben tartott Tolmácskonferencia résztvevői megrendülten méltatták szakmai tevékenységét és emlékeztek meg az Emberről. Ő hívta fel a figyelmet hazánkban elsőként a hatósági tolmácsolás fontosságára, melynek nyomán a Tolmácsképző lépéseket tett a tolmácsolás ezen speciális irányának hazai megismertetése érdekében.

A többciklusú képzés elindulásával az új képzések anyagainak kidolgozásában mindig úttörő szerepet vállalt, így a Munka- és szervezetpszichológus szakképzés keretében a „Pályázatok készítésének módszertani támogatása” című tárgy anyagát dolgozta ki és oktatta is, a Szociológia és Kommunikáció Tanszék Kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgatók számára hirdetett nemzetközi kommunikáció szakiránynak pedig felelőse volt.

De nemcsak tanította az imádott francia nyelvet, hanem a Nyelvi Intézet igazgatóhelyetteseként különböző pályázati tevékenységekben (Tempus, Cocop, OM, uniós pályázatok) is aktív szerepet vállalt azon túl, hogy alkalmazott nyelvészeti, szakmódszertani és tolmácsolástechnikai témákban számos előadást tartott, illetve publikált. Szakértői tevékenységét a FEFA, a Szokratesz-Lingua pályázatok bírálata fémjelzik. 1990 óta vett részt folyamatosan kari tanácstagként az egyetemi közélet munkájában. Az Alkalmazott Nyelvészeti Munkacsoport vezetőjeként a Nyelvi Intézetben folyó szakmai tevékenységet, kutatásokat fogta össze és szerkesztője volt az intézeti kiadványoknak és a Hírmondónak is. Szakmai tevékenységét 1996-ban és 2006-ban az Egyetem Rektori dicséret adományozásával ismerte el.

Hozzátartozói és a BME Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központ munkatársai 2015-ben megalapították a Kelemen Éva Alapítványt, melynek fő célkitűzései

• Dr. Kelemen Éva eszmei hagyatékának ápolása
• a BME-TFK hallgatói számára ösztöndíjak biztosítása
• tehetséggondozás
• oktatói és hallgatói továbbképzések támogatása
• tudományos kutatások támogatása
• szakmai folyóirat/egyéb publikációk megjelentetése
• a BME-TFK hazai és nemzetközi kapcsolatainak támogatása

Megvalósult támogatások:

2017: négy hallgató részesült pályázat alapján anyagi támogatásban

2018: az Alumni Day anyagi és szervezési támogatása

2019: az Alumni Day anyagi és szervezési támogatása

2020: Zoom előfizetés biztosítása a tolmácsolásoktatáshoz

2021: Zoom előfizetés biztosítása a tolmácsolásoktatáshoz, az Alumni Day anyagi és szervezési támogatása

 

Az alapítvány honlapja: www.kea.hu