Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács

Felvételi hirdetmény 

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központja

a 2022/2023-as tanévre államilag akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS

 

távoktatással kombinált ESTI tagozatos szakirányú továbbképzési szakot hirdet

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből.

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: jelenleg nem elérhető

Képzés

A képzési idő 4 félév, amely a hallgatók számára hetenként 8 órarendi óra elfoglaltságot jelent (heti 2 alkalommal 17.00 és 20.00 óra között). A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/muszaki-gazdasagi-es-tarsadalomtudomanyi-szakfordito-es-tolmacs oldalon található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

A féléves költségtérítés még nem meghatározott, tájékoztatásul a 2021 szeptemberében induló tanévben félévenként 280.000 Ft. A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok (B2) feletti idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai, legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. Külföldön szerzett diploma esetén csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) által készített hiteles fordítást tudjuk elfogadni (24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §). Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de sikeres felvételi vizsga esetén a februári beiratkozáshoz már szükséges a diploma bemutatása. A képzésre 2022. májusig várjuk a jelentkezéseket. A jelentkezés visszaigazolásáról hetente egyszer (kedden) küldünk tájékoztatást.

A felvételi vizsga

A hallgatókat az írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették. A vizsgákon segédeszközt vagy szótárt használni nem lehet.

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra. Az átutalás részleteiről a jelentkezés leadása után nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük, hogy az alábbi adatokat küldje el e-mailen a randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A felvételi vizsga időpontja

Írásbelimég nem meghatározott. Az írásbeli vizsgát jelenléti formában tartjuk, helye: 1111 Budapest, Egry József u. 1. BME E épület, a termet később pontosítjuk

Szóbelibeosztás alapján. A szóbeli vizsgát online tartjuk.

E-mail: randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu; tel: +36-1-463-2628

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből.

 Formája: 150 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga

  •       Az írásbeli vizsga tartalma: magyar nyelvből nyelvi közvetítői és kreatív szövegalkotási feladatok, a választott idegen nyelvből bizonyos nyelvi készségeket mérő tesztfeladatok, valamint nyelvi közvetítői feladatok
  •       Pontszámítás: az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám 100 pont (magyar nyelvi esszé és idegen nyelvi teszt), amelyből legalább 60 pontot kell elérni, ezen belül a magyar nyelvi esszén elérhető 20 pontból minimum 12 pontot kell elérni. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli felvételit sikeresen teljesítették, azaz elérték a 60 pontot. A szóbeli vizsgára történő bejutás ponthatárát az írásbeli vizsgán elért pontszámok ismeretében állapítjuk meg, amely nyelvenként eltérő lehet.
  •        A szóbeli vizsga tartalma: írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása (blattolás), szóbeli nyelvi közvetítői készséget mérő feladat, beszélgetés idegen nyelven országismerettel kapcsolatos, illetve általános témákról
  •        Az a jelentkező nyer felvételt, aki a teljes felvételi vizsgán megfelelt. Bizonyos nyelveknél a nagy érdeklődésre való tekintettel az elért pontszám alapján sorrendet állítunk fel. A pontszám alapján néhányan a várólistára kerülhetnek, akik abban az esetben juthatnak be a képzésre, ha a felvettek közül valaki nem iratkozik be vagy halaszt.

A felvételi vizsga részei

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű; letétele alól nyelvvizsga-, vagy más bizonyítvány nem mentesít.

• Részei: 150 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
• Az írásbeli tartalma:

1. idegen nyelvi teszt (írott szövegértési, nyelvhelyességi és nyelvhasználati feladatok);

2. egy idegen nyelvről magyarra történő fordítás (200-250 szó);

3. egy magyarról idegen nyelvre (200-250 szó) történő fordítási feladat.

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szótár, vagy egyéb segédeszköz (pl. gépi fordítás) nem használható!

• A szóbeli vizsga részei:

1. magyar nyelvű motivációs beszélgetés,

2. írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása magyarra (blattolás),

3. idegen nyelven történő beszélgetés (háttérismeretek, tájékozottság, anyanyelvi és célnyelvi kultúra ismeretének feltérképezése)

4. szóbeli nyelvi közvetítői készséget mérő feladat

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 65 pont

• Pontszámítás:

Az írásbeli vizsgán minimum 60 pontot (60%-ot) elért hallgatókat rangsoroljuk, és a rangsor alapján, a felvehető hallgatók számának figyelembevételével állítjuk össze a szóbeli vizsgára behívható jelöltek listáját.

A szóbeli vizsgán minimum 39 pontot kell elérni (a maximum pontszám 60%-át). Az írásbeli és a szóbeli vizsga pontjait összeadva alakul ki a jelöltek végleges pontszáma, felvételi sorrendet e pontszámok alapján állapítjuk meg. A felvételizők számától függően előfordulhat, hogy sikeres felvételi vizsgát tett, de alacsonyabb pontszámmal rendelkező jelentkezők várólistára kerülnek. A regisztrációs héten a beiratkozás függvényében a várólistások még bekerülhetnek a képzésre.

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: jelenleg nem elérhető