Tanár-tanár találkozók

A tanár-tanár találkozókat azzal a céllal szervezzük, hogy a többi magyar felsőoktatási intézményekben szakfordítást és/vagy tolmácsolást oktató kollégákkal történő eszmecseréhez fórumot biztosítsunk.

A 2019-es év első tanár-tanár találkozóját a tolmácsolás záróvizsgák témájának szenteljük.

Január 31-én 14.00 órai kezdettel várjuk a társegyetemek oktatóit, akikkel arra keressük a választ, hogy milyen hasonlóságok és különbségek tapasztalhatók a tolmácsolás záróvizsga egyes elemeit és követelményeit tekintve, illetve melyik képzőintézményben milyen szempontok mentén zajlik a hallgatók értékelése.

Helyszín: BME E épület, Budapest, Egry József u. 1. 807-es terem.

 

A 2016/17-es tanév első ilyen jellegű találkozója a Szent Jeromos napi konferenciánk volt, melynek keretében két műhelyen is lehetősége nyílott a kollégáknak a szakmai eszmecserére: október 1-én 9.30.től a tolmácsolás, illetve 11.00 órától  a fordítás oktatásának módszertani jógyakorlatait vitatták meg a műhely résztvevői.

2017. első tanár-tanár rendezvénye március 21-én volt, melynek témája a szakfordítás és tolmácsolás értékelése.

A tanév utolsó találkozója június 21-én volt, amelynek elsődleges célja az ország más fordító- és tolmácsképző intézményeiben oktató kollégák közötti tudásmegosztás, illetve kurrens szakmai témák megvitatása. Ezúttal a szakfordítók kompetenciaprofiljáról volt szó, és arra kerestük a választ, hogy milyen készségekkel kell ma egy szakfordítónak rendelkeznie ahhoz, hogy minél jobban megállja a helyét a modern fordítópiacon, és hogy mely tantárgyak keretében lehet ezeket a készségeket illetve kompetenciákat a képzés során minél hatékonyabban fejleszteni.

November 14-én tolmácsolás témakörben tartottunk tanár-tanár találkozót.

2018. június 22-én tartottuk az idei tanév utolsó tanár-tanár találkozóját. Helyszín: 807. terem, időpont 14:00-16:00. Téma: eTransFair keretén belül kidolgozott és kidolgozandó elektronikus tananyagcsomagok (terminológia és lektorálás) Szakmai fórum: beszélgetés kurrens témákról, süti, kávé, networking.