BME INYK ŐSZI KONFERENCIA 2021

0001

A BME GTK Idegen Nyelvi Központjának Tolmács- és Fordítóképző Központja 2021-ben is megrendezi hagyományos Jeromos-napi ŐSZI KONFERENCIÁJÁT október 1-én Szabálykövetés, nyelvhelyesség, nyelvi normák címmel.

Ezúttal a szabálykövetés jelenségét járjuk körbe, először nyelvfilozófiai szempontból; ezt követően konkrét nyelvhelyességi kérdéseket, példákat elemzünk; végül megvizsgáljuk az új kommunikációs formák hatását az írott kommunikációra.

Délelőtti program

Plenáris előadások:

  • Danka István (BME, GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék):

Szabálykövetés, szabályszegés és szabálymódosítás (letölthető)

Az előadás a nyelvi normák szisztematikus megsértésének fő nyelvfilozófiai értelmezési irányait mutatja be, számba véve azok tágabban vett filozófiai inspirációit és filozófián kívüli következményeit.

Danka István, a BME Filozófia és Tudománytörténet Tanszék docense frissen megjelent könyvében a matematikai és grammatikai szabálykövetés összefüggéseit tárja fel, az online közeg problémáira alkalmazva eredményeit (Wittgenstein 2.0. Bp.: Akadémiai Kiadó, 2021).

  • Horváth Péter Iván (PPKE, BTK):

Magas, köpcös gazfickó és fonnyadt demokráciaelképzelés, avagy a nyelvileg helyes fordítás határain innen és túl (letölthető)

Az előadás a fordítások főbb nyelvhelyességi hibáinak szemléltetésével arra keresi a választ, hogy a kreatív nyelvhasználat hol csap át zavaró szabálysértésbe, és hogy az utóbbit hogyan lehet elkerülni.

Horváth Péter Iván a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, az OFFI volt fordítási igazgatója. Kutatási területe a szakfordítások lektorálása és nyelvhelyességi kérdései.

  • Szabó Krisztina (BME, GTK, Filozófia és Tudománytörténet Tanszék):

Stílusgyakorlat 2.0: Hogyan alakítja a webkettes kommunikáció a hivatalos szövegek nyelvi normáit? image (letölthető)

Az előadás célja megmutatni, hogy az internetes közegre jellemző ún. írott beszélt nyelv hogyan formálja át a hivatalos szövegtípusba sorolható írásokkal szemben támasztott tartalmi, formai, helyesírási, ill. hangvételre vonatkozó követelményeket.

Szabó Krisztina a BME GTK Filozófia és Tudománytörténet Tanszék adjunktusa, oktatási tanszékvezető-helyettese. Kutatási területei: olvasás-szövegértés, képernyős olvasás, OECD/PISA szövegértési felmérések.

Délutáni program

A délután első programpontjaként egy könyvbemutatóra kerül sor az OFFI-val együttműködésben. Ezt követően külön sávban várjuk az oktatókat és a hallgatókat; az oktatói fórumon a hagyományos Tanár-Tanár Találkozó keretében a Tolmács- és Fordítóképző Központban oktatott idegen nyelvek nyelvhelyességi szempontjairól beszélgetünk. A hallgatóknak szánt program keretében beszámolunk egy nemzetközi fordítói projekt tapasztalatairól.

A délelőtti programot a helyszínről közvetítjük (streaming), melyet az érdeklődök online követhetnek, a délutáni programokat pedig online platformon tartjuk.

A részvétel ingyenes, regisztrálni az alábbi linken lehet: https://forms.office.com/r/J1heh1LMey

A konferencia teljes programja itt található.