Hallgatói beszámoló a Magyar nyelvhelyesség című Szakma-Diák Találkozó eseményről

Beszámoló a 2021-es tavaszi szakma-diák találkozóról

2021. április 13. – MAGYAR NYELVHELYESSÉG

A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében, a BME INYK Tolmács-, és Fordítóképző Központja által megrendezett Szakma-Diák Találkozó témájául a magyar nyelvhelyesség szolgált. Az online eseményen, amelyen közel 170 érdeklődő vett részt több altémát is érintettek az oktatók: szó esett a diplomafordításokban gyakran előforduló hibákról, elhangzott néhány hasznos tanács arra vonatkozóan, hogyan állítsuk össze az önéletrajzunkat, ha arra adnánk a fejünket, hogy jelentkezzünk egy fordítóirodai állásra, illetve visszatérő nyelvhelyességi hibákra hívták fel az oktatók a hallgatóság figyelmét magyar és idegen nyelvi példákon keresztül. A szakmai eseményen a Magyar Fordítók és Tolmácsok Egyesülete is nagy számban képviseltette magát, illetve segítettek a tartalmi előkészületekben.

A konferencia során elsőként a BME TFK óraadója, az MFTE tagja Palásthy György kapott szót, és rendkívül szellemes, intellektuális előadásában azt kísérelte meg felvázolni, hogy mi férhet bele az úgynevezett „standard” nyelvbe. Létezik-e egyáltalán egy meghatározható ideális nyelvhasználat a magyar nyelvet illetően úgy, mint a példaként említett német nyelv esetében a „Hochdeutsch”? Vajon mi befolyásolja a nyelvhasználatot? Miért beszélnek napjainkban olyan sokan magyartalanul? Erre a kérdésre lehetséges magyarázatul szolgálhat az, hogy a fiatalok főként a különböző (esetleg nem megfelelően fordított) videókból, internetes játékokból, podcastokból, igénytelen nyelvezetű tévéműsorokból hallják a nyelvet a leggyakrabban. Az elhangzottak kapcsán az olvasás és a helyes nyelvhasználat kapcsolatának kérdése is terítékre került.

Ezt követően áttértünk a leggyakoribb nyelvhasználati hibákra, amelyek vélhetően a leginkább érdekelték a hallgatókat. Két rövid videós prezentáció keretében hallhattak az érdeklődők konkrét nyelvhelyességi, hibákról.

Az első videóban az Idegen nyelvi Központ igazgatója, Fischer Márta mutatta be a leggyakoribb hibákat, amelyek a hallgatók diplomafordításában előfordultak. Ilyen többek között az ami-amely, illetve mely-amely keverése, vagy a kötőjelek és gondolatjelek nem megfelelő használata. Az egybeírással és a különírással, valamint a központozással (elsősorban a vesszőhasználattal) is sokaknak meggyűlik a baja. A teljességre törekedvén egyéb tipikus hibák is szóba kerültek. Noha meglepőnek tűnhet, egyre gyakrabban esik meg az is, hogy rosszul használjuk a vonzatokat, például „véleményt nyilvánít valami iránt.” Mindennek hallatán az a szomorú következtetés vonható le, hogy összességében meggyengült az emberek nyelvérzéke, kevésbé tudják megítélni, mi a helyes, mi a standard forma.

A második videós előadásban a TFK óraadó oktatója Nagy Levente gyűjtötte össze az angolos csoportok beadandói alapján a legtipikusabb hibákat, problémákat. Külön szólt az aktuális tagolása problémáiról, a mondatokon belül megfigyelhető hangsúlyeltolódásokról.

A szakma képviselői végül, de nem utolsó sorban hasznos tanácsokkal látták el a hallgatókat, hogy miként jelentkezzenek egy fordítói állásra, mire fordítsanak fokozott figyelmet és mit kerüljenek. A klasszikus hibákat Polácska Edina gyűjtése alapján a TFK képzésvezetője, Szabó Csilla mutatta be, amelyben számba vette, milyen nyelvhelyességi vagy pongyolasági hibákat követnek el a fordítóirodákhoz jelentkező jelöltek. Az alábbi javaslatok hangzottak el:

· Törekedjünk szakmai szempontból jó benyomást tenni: az e-mail- címünkből professzionalizmus sugározzon!

· Releváns szakmai tapasztalatot adjunk meg a nyelvpár(ok) feltüntetésével együtt!

· Ne felejtsük el jelezni, hogy milyen pozícióra jelentkezünk!

· Figyeljünk az intézménynevek helyesírására! K

· Kerüljük a „pongyolaságokat” és a komolytalannak hangzó megfogalmazást!

· Ügyeljünk az önéletrajz-fájl megfelelő elnevezésére!

· Ne felejtsük el beleírni a CV-be, hogy tudunk-e CAT-eszközökkel dolgozni, és ha igen, melyikkel, milyen szinten!

· Ügyeljünk a megfelelő megszólításra!

A szakmai rendezvény kétségkívül hasznára vált minden leendő tolmács és fordító hallgatónak, hiszen egyrészt az ember az anyanyelvét sosem ismerheti elég jól, másrészt a helyes nyelvhasználat elengedhetetlen mindkét szakterületen.

A rendezvény teljes egészében visszanézhető a BME TFK youtube-csatornáján: https://www.youtube.com/watch?v=mKg-yTGgyKY

GMEU nappali szakfordító I. évf.