Hallgatói beszámoló Szakolczai Ágnes Webfordítás című előadásáról

Webfordítás az Európai Bizottságnál (2017.10.24)

 

szakolczaiagi

1.1            A webfordítással foglalkozó részleg szerepe

Az Európai Bizottság egyik legfőbb kommunikációs célja az EU-polgárok megszólítása. Ezzel a céllal alakult 2006-ban a Fordítási Főigazgatóságon (DGT) belül a webfordítással foglalkozó többnyelvű osztály, amely 2012-ben megszűnt. 2013 óta a webfordítás nem központosított módon zajlik, a webfordítók a saját nyelvi osztályukon belül dolgoznak külön csoportban. A magyar csoport létszáma jelenleg 4 fő.

1.2            A webfordító csoport főbb feladatai

Honlapok, webes felületek (portál, weboldal, felhasználói felület, felmérések, online konzultációk, online játékok, ismertetők, kiadványok, mobilalkalmazások, képregények stb.) fordítása, illetve a fordítás utáni megjelenés ellenőrzése. Ez utóbbi többek között annak ellenőrzését foglalja magában, hogy a webmesterek a megfelelő nyelvi változatot töltötték-e fel az adott oldalra. A webfordítás keretében történik egyes online rendszerek elemeinek a fordítása is. Példa erre a belső piaci információs rendszer, amely a tagállami hatóságok közötti kommunikációt segíti. A rendszernek köszönhetően az illetékes hatóságok munkatársai a saját anyanyelvükön tudnak kommunikálni más tagállamok hatóságainak munkatársaival, ami meggyorsítja az eljárásokat.

A webfordítások határideje általában rövid, sok a sürgős és a nagyon sürgős anyag. Az úgynevezett “hotline” maximum 300 karakter egy munkanapon belüli fordítását jelenti.

1.3            Eszközök és szempontok

Az SDL TRADOS Studio 2015 fordítástámogató szoftvert használják. A fordítást segítik a fordítandó szövegekhez feltöltött referenciafájlok, háttér-információk. A webfordítás során a csoporton belül kialakultak bizonyos konvenciók (gombok főnevesítése, tooltip kisbetűvel). A forrásnyelvek között domináns az angol, a második leggyakoribb forrásnyelv a francia, a többi nyelv ritka. A kommunikáció a megrendelővel nagyobb fordításoknál ún. vezető fordítón keresztül történik, aki összegyűjti és továbbítja a kérdéseket, illetve feltölti a válaszokat a fordítók számára látható felületre.

A webfordítói osztály fennállása idején a fordítandó webes szövegeket angol anyanyelvű fordítók szerkesztették, mielőtt a fájlok fordítása megkezdődött. Ők gondoskodtak arról, hogy a szövegek nyelvileg és terjedelmüket, stílusukat, felépítésüket tekintve is megfeleljenek az online kommunikáció követelményeinek. Az angol szerkesztés kihívásokat is eredményezett (példa: „you” folyamatos használata magyarul a tegezés/magázás miatt nehézkes, vagy a listaelemek (bullet points) használata, ami a magyarban az esetlegesen eltérő alany vagy igealak miatt nehézkes).

A webes szövegek fő funkciói: tájékoztatás/ismeretterjesztés, segítségnyújtás egyes feladatok elvégzéséhez, cselekvésre ösztönzés. A funkcionális ekvivalencia meghatározó szempont, cél a közérhetőség (KISS – Keep It Short and Simple). Javasolt: rövid címek, érthető hivatkozások, felesleges tartalom elhagyása. A karakterek számának korlátozása kihívás, mert a magyarban hosszabban fejezzük ki magunkat.

1.4            Fordítási tapasztalatok / tanácsok

  • Közérthető fogalmazás, mondatonként maximum 15–20 szó, hosszabb mondatok felbontása rövidebb mondatokra.
  • A bővítményhalmozás kerülendő. akárcsak a nominális stílus, tanácsos a főneveket igékkel kiváltani.
  • Az alanyváltást megfelelően jelezni kell, fontos az általános alany óvatos (és konzekvens) használata, az élettelen alany kerülése.
  • Határozott és határozatlan névelők: a határozott névelő az angolban sokszor új entitást jelöl, ilyen esetben akár más lexikai elemekkel is jelezni érdemes, hogy itt egy új dologról van szó.
  • Személytelen stílus kerülése, szólítsuk meg az olvasót.
  • Kerüljük a „hogy” kötőszó halmozását. Kerüljük a mutatószavak halmozását („Ezzel azt éri el”).
  • Kerüljük a hosszú birtokos láncot. Kerüljük a szenvedő szerkezetet, például ha egyértelmű, tegyük ki az alanyt.
  • Figyeljünk a kollokációkra. Példa: stratégia nyomon követése (hibás: statikus vs. dinamikus).
  • Kerüljük az idegen szavak túlzott használatát.
  • A terminusok tekintetében irányadó a IATE (InterActive Terminology for Europe), de ezek fordítása a kontextustól, szövegtípustól és a célközönségtől is függ. Ugyanazon a szövegen belül azonban fontos, hogy egy terminust mindig ugyanúgy fordítsunk le.

Kihívás: Kampánynevek, szlogenek fordítása. Van jelentősége a webfordításnak, sok helyen megjelennek a webes szövegek.

Borha Zoltán műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító hallgató