Tanfolyamok, workshopok

A BME Idegen Nyelvi Központja, ezen belül is a Tolmács-és Fordítóképző Központ új továbbképzéseket indít gyakorló fordítók, tolmácsok valamint fordító-tolmács oktatók számára.

foto-kreta-logo

Szakmai műhelyünk abban a különleges helyzetben van, hogy egymástól eltérő
tudományterületeken működünk, így e területek közötti szinergiákat kihasználva hozzuk
létre ezt a sorozatot. A mesterkurzusok egyfajta „tudományos crossovernek”
tekinthetők, hiszen a fordítás és tolmácsolás elmélete mellett a pedagógia, a
nyelvpedagógia és mérés területen szerzett tudásunkat próbáljuk ötvözni.
Több célcsoportot szeretnénk megszólítani:
profi/gyakorló tolmácsokat és fordítókat; a tolmács- és fordítóképzésben tevékenykedő
tanárokat, továbbá nyelvtanárokat. A programok – témájuktól függően – e
célcsoportokból egyszerre többnek is érdekesek lehetnek.
Naprakész tudást kínálunk, és egyben kiváló alkalmat szakmai kapcsolatok építésére
(networking).
Amit kínálunk:

  • rövid 2 x 90 perces továbbképzéseket (9:00 órai kezdéssel)
  • elméleti alapokon nyugvó gyakorlati képzést
  • kiscsoportos foglalkozást egyéni visszajelzéssel

 

2021. következő témái:

  • Stresszkezelés tolmácshallgatóknak és kezdő tolmácsoknak. A workshopot vezeti: Besznyák Rita, BME Idegen Nyelvi Központ – 2021. szeptember 24. 9:00-13:00

Nem titok, a stressz szerves része a tolmácsok mindennapjainak. Aki erre a pályára lép, annak meg kell barátkoznia ezzel, s tudatosan kell kezelnie és irányítania a tolmácsolás során jelentkező stressztényezőket. A workshop ehhez kínál gyakorlati tanácsokat és technikákat kezdő tolmácsoknak és tolmácshallgatóknak.

  • Csak a (rossz) fordítás(ok)ban van-e olyan, hogy kihívásokkal teli szerep, nagyszerű lehetőséget ad és összetett szükségletekkel küzdő? Téma: magyar nyelvhelyesség. A workshopot vezeti: Horváth Péter Iván, PPKE BTK – 2021. november 19. 9:00–10:30 és 11:45–12:15

Az idegenszerű fordítás és tolmácsolás egyik fő ismérve az állandósult szókapcsolatok hibás használata, amely többnyire a forrásnyelv hatásának, azaz a rosszkor alkalmazott szó szerinti megfeleltetésnek tulajdonítható. Nyilvánvaló, hogy ennek a nyelvi közvetítők képzésében gátat kell vetni, de csakis némi elméleti megalapozással. Az állandósult szókapcsolatok ugyanis több olyan problémát is felvetnek, amelyet az oktatónak megoldania ugyan nem szükséges (ez legyen a frazeológusok feladata), de fontos tudatosítania magában.

A foglalkozás első részében röviden meghatározzuk és csoportosítjuk az említett jelenségeket, kitérve az összeforrottságuk fokozataira, a változataikra és a változásaikra, a stílusértékükre, valamint az egyéni és a közösségi megítélésükre, a második részben pedig néhány fordítást értékelünk az állandósult szókapcsolatok használata szempontjából.

Az előadás és a közös munka visszatérő kérdései:

Mi tekinthető állandósult szókapcsolatnak?

Mely szövegekben és közvetítési módokban bántó és melyekben észrevétlen az elvétésük?

Mi tekinthető téves szókapcsolatnak?

Kinek a véleménye szerint?

Baj-e, ha egy fordítás vagy tolmácsolás a szókapcsolatokra nézve nem hat eredeti szövegnek?

Mikortól nem érdemes javítani egy-egy változó (pl. gátat vet → gátat szab és kemény dió → nehéz dió) vagy idegen eredetű szókapcsolatot (valóságba jön ’megvalósul’)?

Honnan ismerhetők fel a párhuzamos szövegek hibás szókapcsolatai?

 

Részvételi díj: 15.000 Ft/fő/workshop

 

Jelentkezés: randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu

———————————————————————————————————————————

Eddigi témáink voltak:

  • Einhorn Ágnes – Fejlesztő értékelés a tolmács- és fordítóképzésben 2021. március 19.
  • Boronkay Zsuzsanna – Prezentációs készségek tolmácshallgatóknak és kezdő tolmácsoknak 2020. november 13.
  • konszekutív jegyzeteléstechnika (angolosoknak) – Dr. Szabó Csilla; időpont: 2020. május 29. (péntek)
  • terminológia szakfordítóknak – Dr. Fischer Márta; időpont: 2020. június 12. (péntek)

bme-inyk-mesterkurzusok_2020_tavasz_vegso-page-001     bme-inyk-mesterkurzusok_konkszek_2020_05_29-page-001     terminologia_fischer_marta_2020_06_12

bme-inyk-mesterkurzusok_2020_osz2-page-001      fotoshop_plakat_prezi_tolmacsoknak_bronkay_2020_11_13-page-001   fo_to_shop_einhorn_a_plakat_2021_03_19-page-001