Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító (TÁVOKTATÁS)

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője

felvételt hirdet a 2021 februárjában induló akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

 

TÁVOKTATÁS tagozatos szakirányú továbbképzési szakra

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

angol, francia, német, olasz, és spanyol nyelvből.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: várhatóan 2020. november

Jelentkezés online: még nem elérhető

Képzés

A képzési idő 3 félév. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató itt található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

A képzés féléves költségtérítése még nem meghatározott, tájékoztatásul a 2020. februárban indult képzés összege félévenként 280.000 Ft.  A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok feletti (B2) idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. A külföldön szerzett diploma esetén a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével. Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a februári beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni az alábbi linken lehet 2020. novemberben.

Felvételi vizsga

A hallgatókat a magyar és idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. Az írásbeli vizsgát online kell megírni, a megadott időkeretben. A jelentkezők a vizsga pontos menetéről (hol és hogyan érhető el a felvételi vizsga anyaga)  e-mailen kapnak tájékoztatást, a jelentkezések lezárultával. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették. Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb 2020. decemberben küldjük meg.

A vizsgákon semmilyen segédeszközt, szótárt nem lehet használni.

Felvételi vizsgadíj

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft. Az átutalási megbízásról készült Print Screent az online jelentkezési felületre fel kell tölteni.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Nemzetközi bankszámlaszám: HU 78 10032000-01425279-00000000

Swift kód: HUSTHUHB

Közlemény: 520-20406-20 és a felvételiző neve és adóazonosító jele

Felvételi vizsga időpontja

Az írásbeli felvételi vizsgára megadott időkeret: szabadon választott időpontban. A felvételi vizsga a Moodle rendszeren történik, melynek használatáról részletes tájékoztatást küldünk minden jelentkezőnek. A fent megadott időtartamban bármikor megírhatja a vizsgát 180 perces időkereten belül. Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb 2020. decemberben küldjük meg.

A szóbeli vizsgák, sikeres írásbeli esetén: beosztás alapján, online vagy személyes vizsga is választható.

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

  • Formája: 180 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
  • Írásbeli tartalma: magyar nyelvből nyelvi közvetítői és kreatív szövegalkotási feladatok, a választott idegen nyelvből bizonyos nyelvi készségeket mérő tesztfeladatok, valamint nyelvi közvetítői feladatok.

Szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli felvételit sikeresen teljesítették, azaz a magyar nyelven elérhető 80 pontból legalább 48 pontot, az idegen nyelvi írásbelin elérhető 55 pontból legalább 33 pontot szereznek.

  • Szóbeli tartalma: írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása (blattolás), beszélgetés idegen nyelven országismerettel kapcsolatos, illetve általános témákról
  • Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: várhatóan 2020. november

Jelentkezés online: még nem elérhető