Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító (TÁVOKTATÁS)

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központja

2023/2024-es tanévre államilag akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

 

TÁVOKTATÁS munkarendű szakirányú továbbképzési szakra

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

francia, német és olasz nyelvből.

Jelentkezés: www.kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. június 2. éjfél

Képzés

A képzési idő 3 félév. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató itt található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító szakképzettséget nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít (24/1986 MT. rendelet).

Költségek

A képzés féléves költségtérítése 320.000 Ft.  A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok feletti (B2) idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi vagy főiskolai, legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma.  Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de sikeres felvételi vizsga esetén az augusztus végi beiratkozáshoz már szükséges a diploma bemutatása. A képzésre 2024. június 2-ig várjuk a jelentkezéseket. A jelentkezés visszaigazolásáról hetente egyszer (keddenként) küldünk tájékoztatást.

A felvételi vizsga

A hallgatókat az írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. Az írásbeli vizsgát online platformon (Moodle) kell megírni, előre megadott időkeretben. A Moodle-rendszer használatáról részletes tájékoztatást küldünk minden jelentkezőnek. A jelentkezők a vizsga pontos menetéről (hol és hogyan érhető el a felvételi vizsga anyaga) emailben kapnak tájékoztatást, a jelentkezések lezárultával.

A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették. A vizsgákon segédeszközt vagy szótárt használni nem lehet.

Felvételi vizsgadíj

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra. Az átutalás részleteiről a jelentkezés leadása után nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük, hogy az alábbi adatokat küldje el e-mailen a randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A felvételi vizsga időpontja

Az írásbeli vizsga időpontja: 2024. június 5. 17:00-19:30 A vizsgát online tartjuk.

A felvételi vizsga a Moodle-rendszeren történik, amelynek használatáról részletes tájékoztatást küldünk minden jelentkezőnek.

A szóbeli vizsga sikeres írásbeli esetén, beosztás alapján történik. A szóbeli vizsgák időpontja: 2024. június 11-13. egész nap, az egy főre szánt időkeret kb. 30 perc. A vizsgát online tartjuk. A szóbeli platform elérési linkjét röviddel a vizsga előtt küldjük meg.

E-mail: randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu; tel: +36-1-463-2628

A felvételi vizsga részei

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű; letétele alól nyelvvizsga-, vagy más bizonyítvány nem mentesít.

• Részei: 150 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
• Az írásbeli tartalma:

1. idegen nyelvi teszt (írott szövegértési, nyelvhelyességi és nyelvhasználati feladatok);

2. egy idegen nyelvről magyarra történő fordítás (200-250 szó);

3. egy magyarról idegen nyelvre (200-220 szó) történő fordítási feladat.

Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont.

Az írásbeli vizsgán szótár, vagy egyéb segédeszköz (pl. gépi fordítás) nem használható!

• A szóbeli vizsga részei:

1. magyar nyelvű motivációs beszélgetés,

2. írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása magyarra (blattolás),

3. idegen nyelven történő beszélgetés (háttérismeretek, tájékozottság, anyanyelvi és célnyelvi kultúra ismeretének feltérképezése

A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 50 pont

• Pontszámítás:

Az írásbeli vizsgán minimum 60 pontot (60%-ot) elért hallgatókat rangsoroljuk, és a rangsor alapján, a felvehető hallgatók számának figyelembevételével állítjuk össze a szóbeli vizsgára behívható jelöltek listáját.

A szóbeli vizsgán minimum 30 pontot kell elérni (a maximum pontszám 60%-át). Az írásbeli és a szóbeli vizsga pontjait összeadva alakul ki a jelöltek végleges pontszáma, felvételi sorrendet e pontszámok alapján állapítjuk meg. A felvételizők számától függően előfordulhat, hogy sikeres felvételi vizsgát tett, de alacsonyabb pontszámmal rendelkező jelentkezők várólistára kerülnek. A regisztrációs héten a beiratkozás függvényében a várólistások még bekerülhetnek a képzésre.

Betekintési lehetőség

Sikertelen írásbeli vizsga esetén lehetőség van betekintésre; a jelentkező személyesen megtekintheti felvételi dolgozatát. Felvételi dolgozatot ugyanakkor nem küldünk el sem szkennelt, sem lefotózott formában. Indokolt esetben (járványhelyzet, jelentkező akadályoztatása, stb.) lehetőség van egy alkalommal személyes betekintésre; erről a lehetőségről az adott jelentkezővel kapcsolatban a képzésvezető dönt. Kérjük, hogy betekintési szándékát jelezze a határozat kézhezvételétől számítva legkésőbb 48 órán belül.

Jelentkezés: www.kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. június 2. éjfél