Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító (TÁVOKTATÁS)

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője

felvételt hirdet a 2022 februárjában induló akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

 

TÁVOKTATÁS munkarendű szakirányú továbbképzési szakra

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

angol, francia, német, olasz, és spanyol nyelvből.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: várhatóan 2021. november

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető

Képzés

A képzési idő 3 félév. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató itt található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító szakképzettséget nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

A képzés féléves költségtérítése még nem meghatározott, tájékoztatásul a 2021. februárban indult képzés esetében félévenként 280.000 Ft.  A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok feletti (B2) idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. Külföldön szerzett diploma esetén csak a Magyarországon végzett hiteles fordítást tudjuk elfogadni, melyet kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet (24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §). Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a februári beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni várhatóan 2021. novemberig lehet. A jelentkezés visszaigazolásáról minden kedden küldünk tájékoztatást.

Felvételi vizsga

A hallgatókat a magyar és idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. Az írásbeli vizsgát online kell megírni, a megadott időkeretben. A jelentkezők a vizsga pontos menetéről (hol és hogyan érhető el a felvételi vizsga anyaga)  e-mailen kapnak tájékoztatást, a jelentkezések lezárultával. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették. Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb … küldjük meg.

A vizsgákon lehet használni segédeszközt, szótárt.

Felvételi vizsgadíj

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra. Az átutalás részleteiről a jelentkezés leadása után nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük, hogy az alábbi adatokat küldje el e-mailen a randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

Felvételi vizsga időpontja

Az írásbeli és szóbeli vizsgák online lesznek megtartva, a későbbiekben közöljük.

Az írásbeli felvételi vizsgára megadott időkeret: … szabadon választott időpontban. A felvételi vizsga a Moodle rendszeren történik, melynek használatáról részletes tájékoztatást küldünk minden jelentkezőnek. A fent megadott időtartamban bármikor megírhatja a vizsgát 150 perces időkereten belül. Az írásbeli vizsga eredményét legkésőbb … küldjük meg.

A szóbeli vizsgák, sikeres írásbeli esetén beosztás alapján történik. A szóbeli vizsgák időpontja:később.

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

• Formája: 160 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
• Írásbeli tartalma: magyar nyelvű irányított fogalmazás aktuális közéleti témában és idegen nyelvi teszt, benne írott szövegértési, nyelvhelyességi és nyelvhasználati feladatok, egy magyarról idegen nyelvre (100-110 szó), illetve egy idegen nyelvről magyarra történő fordítás (100-130 szó). Az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám: 100 pont.
• Szóbeli tartalma: magyar nyelvű motivációs beszélgetés, írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása magyarra (blattolás), idegen nyelven történő beszélgetés (háttérismeretek felmérésére). A szóbeli vizsgán elérhető összpontszám: 50 pont
• Pontszámítás: A szóbeli vizsgára azokat hívjuk be, akik az írásbeli felvételit sikeresen teljesítették, azaz minimum 60 pontot (60%) értek el. A szóbeli vizsgán minimum 30 pontot kell elérni (60%). Az írásbeli és a szóbeli pontjait összeadva alakul ki a végleges pontszám. A felvételi sorrendet a végleges pontszámok alapján állapítjuk meg. A felvételizők számától függően előfordulhat, hogy sikeres felvételi vizsgát tett, de alacsonyabb pontszámmal rendelkező jelentkezők várólistára kerülnek. A regisztrációs héten a beiratkozás függvényében a várólistások még bekerülhetnek a képzésre.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: várhatóan 2021. november

Jelentkezés online: jelenleg nem elérhető