Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképző Központja

2021/2022-es tanévre államilag akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

 

távoktatással kombinált ESTI tagozatos szakirányú továbbképzési szakot hirdet

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

angol, francia és spanyol nyelvből.

Jelentkezés online: kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 18. éjfél!

Képzés

A képzési idő 3 félév, amely a hallgatók számára hetenként 4 vagy 8 órarendi óra elfoglaltságot jelent (heti 1 vagy 2 alkalommal 17.00 és 20.00 óra között). A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/muszaki-gazdasagi-es-tarsadalomtudomanyi-szakfordito oldalon található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

A féléves költségtérítés a 2021 szeptemberében induló tanévben félévenként 280.000 Ft. A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok (B2) feletti idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. Külföldön szerzett diploma esetén csak a Magyarországon végzett hiteles fordítást tudjuk elfogadni, melyet kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet (24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 5. §). Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a szeptemberi beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni online lehet 2021. augusztus 18-ig.

Felvételi vizsga

A hallgatókat a magyar és idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették.

Felvételi vizsgadíj

A felvételi vizsga díja 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra. Az átutalás részleteiről a jelentkezés leadása után nyújtunk tájékoztatást.

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük, hogy az alábbi adatokat küldje el e-mailen a randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

Felvételi vizsga időpontja

Írásbeli2021. augusztus 23. 16:00. Az írásbeli vizsgát jelenléti formában tartjuk, helye: 1111 Budapest, Egry József u. 1. BME E épület, a termet később pontosítjuk

Szóbelibeosztás alapján 2021. augusztus 27. A szóbeli vizsgát online tartjuk.

E-mail: randrianasolo.daniella@gtk.bme.hu; tel: +36-1-463-2628

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből.

    •         Formája: 150 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
    •         Az írásbeli vizsga tartalma: magyar nyelvből nyelvi közvetítői és kreatív szövegalkotási feladatok, a választott idegen nyelvből bizonyos nyelvi készségeket mérő tesztfeladatok, valamint nyelvi közvetítői feladatok
    •         A szóbeli vizsga tartalma: írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása (blattolás), beszélgetés idegen nyelven országismerettel kapcsolatos, illetve általános témákról

    Pontszámítás: az írásbeli vizsgán elérhető összpontszám 100 pont (magyar nyelvi esszé és idegen nyelvi teszt), melyből legalább 60 pontot kell elérni, ezen belül a magyar nyelvi esszén elérhető 20 pontból minimum 12 pontot kell elérni. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli felvételit sikeresen teljesítették, azaz elérték a 60 pontot. A szóbeli vizsgára történő bejutás ponthatárát az írásbeli vizsgán elért pontszámok ismeretében állapítjuk meg, amely nyelvenként eltérő lehet.

    •         Az a jelentkező nyer felvételt, aki a teljes felvételi vizsgán megfelelt. Bizonyos nyelveknél a nagy érdeklődésre való tekintettel az elért pontszám alapján sorrendet állítunk fel. A pontszám alapján néhányan a várólistára kerülhetnek, akik abban az esetben juthatnak be a képzésre, ha a felvettek közül valaki nem iratkozik be vagy halaszt.

Jelentkezés online: kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. augusztus 18. éjfél!