Műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító

Felvételi hirdetmény felvételi vizsgákra

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője

2020/2021-es tanévre akkreditált

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

 

távoktatással kombinált esti tagozatos szakirányú továbbképzési szakot hirdet

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére

angol, francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelvből.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június

Képzés

A képzési idő 3 félév, mely a résztvevőknek hetenként 4 vagy 8 órarendi óra elfoglaltságot jelent (heti 1 vagy 2 alkalommal 17 és 20 óra között). A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsga Szabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/muszaki-gazdasagi-es-tarsadalomtudomanyi-szakfordito oldalon található.

Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvből műszaki, gazdasági és társadalomtudományi szakfordító képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.

Költségek

Tájékoztatásul a képzésben résztvevőknek a 2019. szeptemberében induló tanévben félévenként 240.000 Ft költségtérítést kell fizetniük. A BME diplomával beiratkozó hallgatók az első félévi költségtérítésből 10% kedvezményt kapnak, tehát az ő költségtérítésük (tájékoztatásul a 2019-20. tanévben) az első félévben 216 000 Ft.  A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.

Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább középfok feletti (B2) idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. A külföldön szerzett diploma esetén a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével. Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a szeptemberi beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni az alábbi linken lehet 2020. május-júniusig.

Felvételi vizsga

A hallgatókat a magyar és idegen nyelvi írásbeli és szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A vizsgákon semmilyen segédeszközt, szótárt nem lehet használni.

A felvételi vizsga díja 8.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra, határidő 2020. május-június

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 520-20406-20 és a felvételiző neve és adóazonosító jele

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük az alábbi adatokat küldje el e-mailen a vegh@tfk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.

A felvételi vizsga időpontja: 2020 júniusban zajlik, pontos időpontjáról minden vizsgázót külön értesítünk. Helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Egry József u. 1.

E-mail: r.daniella@inyk.bme.hu; tel: 463-2628, fax: 463-3121

Tájékoztató a felvételi anyagáról

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

  • Formája: 180 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
  • Írásbeli tartalma: magyar nyelvből nyelvi közvetítői és kreatív szövegalkotási feladatok, a választott idegen nyelvből bizonyos nyelvi készségeket mérő tesztfeladatok, valamint nyelvi közvetítői feladatok
  • Szóbeli tartalma: írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása (blattolás), beszélgetés idegen nyelven országismerettel kapcsolatos, illetve általános témákról
  • Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június