Nemzetközi két illetve három idegennyelvű konferenciatolmács

Nemzetközi két illetve három idegennyelvű konferenciatolmács
2020. évi felvételi vizsgák

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője a 2020/2021-es tanévre államilag akkreditált

szakirányú továbbképzési szakot

hirdet legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére magyar és az alábbiak közül kettő vagy három nyelv párosításában

angol, francia, német, olasz, spanyol.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június


Képzés

A képzési idő 2 félév, nappali tagozaton. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/nappali/nemzetkozi-ket-illetve-harom-idegennyelvu-konferenciatolmacs-szak-2 oldalon található.


Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók az adott nyelvekből a felvétel alapjául szolgáló oklevelüknek megfelelő konferenciatolmács képesítést nyernek, amely a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosít.


Költségek

A két illetve három idegennyelvű konferenciatolmács-képzésben résztvevőknek költségtérítést kell fizetniük. Tájékoztatásul a 2019. szeptemberében induló tanévben félévenként 330 000 Ft illetve 400 000 Ft a költségtérítés összege.

A BME diplomával beiratkozó hallgatók számára az első félév költségtérítéséből 10 % kedvezményt adunk, azaz a Nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács képzésen (tájékoztatásul a 2019-20. tanévben) az első félév költségtérítése 297 000 Ft, a második félév 330 000 Ft, a Nemzetközi három idegennyelvű konferenciatolmács képzésen az első félév költségtérítése 360 000 Ft, a második félév 400 000 Ft.

A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.


Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább felsőfokú (C1) idegennyelv-tudás, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. A külföldön szerzett diploma esetén, a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével. Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén az augusztus végi beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni az alábbi linken lehet 2020. május-júniusig.


Felvételi vizsga

A hallgatókat a szóbeli felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít.

A felvételi vizsga díja: 9.000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra, határidő 2020. május-június

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 521-21253-20 és a felvételiző neve és adóazonosító jele

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük az alábbi adatokat küldje el e-mailen a vegh@tfk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.
A felvételi vizsga időpontja: 2020 június, (a pontos időpontról, helyszínről a jelentkezőket e-mailben értesítjük)
Helye: BME E épület
További információk: e-mail: vegh@tfk.bme.hu; telefon: 463-4091, fax: 463-3121

Tájékoztató a felvételiről

Időtartama nyelvenként: kb. 40 perc

  • konszekutív tolmácsolás mindkét/mindhárom idegen nyelvről magyarra, általános témáról, napi aktualitásról, jegyzeteléssel
  • blattolás (azonnali szóbeli fordítás) idegen nyelvről magyarra általános témáról, napi aktualitásról
  • felolvasott idegen nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven vagy magyar nyelven, jegyzetelés nélkül
  • általános műveltség felmérése (uniós és nemzetközi intézmények, politika, művészet, történelem, stb.)
  • motivációs beszélgetés

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június