Nemzetközi két, illetve három idegennyelvű konferenciatolmács szak

A szak rövid leírása

Konferenciatolmács képzésünket a franciaországi Marc Bloch Egyetemmel (ma Université de Strasbourg) közösen indítottuk 2001-ben. A képzés célja, hogy felkészítsen a különleges képességeket és készségeket kívánó konferenciatolmács szakmára. Különleges figyelmet szentelünk a tolmácsszakma európai intézményei, az Európai Bizottság Tolmácsolási Főigazgatósága és a piac által meghatározott szakmai követelményeknek.

Választható nyelvkombinációk: magyar valamint az alábbiak közül két, illetve a három idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, spanyol.

A tanulmányok sikeres lezárása esetén a hallgatók a nyelvkombinációban szereplő nyelvekből a felvétel alapjául szolgáló oklevélnek megfelelő szakirányú nemzetközi két, illetve három idegennyelvű konferenciatolmács szakképzettséget szereznek. Az oklevél a rendeletileg tolmács szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére jogosít.

A képzés felépítése lehetővé teszi, hogy bármely egyetem vagy főiskola végzett hallgatója képzettségének megfelelő szakirányú konferenciatolmács képesítést szerezzen.

 

Képzési és kimeneti követelmények

Mintatanterv

 

Tantárgy I. Szemeszter
1. 2.
Beszédtechnika K 2
Magyar mint anyanyelv K 2
Blattolás I. K 2 2
Blattolás II. K 2 2
Blattolás III. *
Konszekutív tolmácsolás I. K 2 2
Konszekutív tolmácsolás II. K 2 2
Konszekutív tolmácsolás III. * K 2 2
Szinkrontolmácsolás I. K 2 2
Szinkrontolmácsolás II. K 2 2
Szinkrontolmácsolás III. * 2 2
Tolmácsolásgyakorlat és tolmácsetika K 2 2
Gazdasági ismeretek K 2
Jogi ismeretek K 2
Diplomadolgozat K
Összes óraszám 18ó /24ó* 18ó /24ó*

* csak a Nemzetközi három idegennyelvű konferenciatolmács szakon.

 

I. = első idegen nyelv
II. = második idegen nyelv
III. = harmadik idegen nyelv
K= kötelező

Felvételi vizsga

A képzésre történő felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga magyar nyelvből és a választott idegen nyelvekből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

Időtartama nyelvenként: kb. 40-60 perc

  • blattolás (azonnali szóbeli fordítás) idegen nyelvről magyarra általános témáról, napi aktualitásról
  • konszekutív tolmácsolás mindkét választott idegen nyelvről magyarra, általános témáról, napi aktualitásról, jegyzeteléssel
  • felolvasott idegen nyelvű szöveg összefoglalása idegen nyelven vagy magyar nyelven, jegyzetelés nélkül
  • általános műveltség felmérése (uniós és nemzetközi intézmények, politika, művészet, történelem, stb.)
  • motivációs beszélgetés

Diplomamunka

Záróvizsga

További információ

Végh Katalin tanulmányi előadó
BME GTK Idegen Nyelvi Központ

1111 Budapest, Egry József u. 1., E. épület IX. emelet 11.
Tel: (1) 463-4091 Fax: (1) 463-3121
E-mail:  vegh@tfk.bme.hu