Szakfordító és tolmács

Ezt a szakot a 2017-18-as tanévtől nem indítjuk!

A Szakfordító és tolmács szak leírása

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Idegen Nyelvi Központja 1990-ben indította meg a hároméves szakfordító- és tolmácsképzést angol nyelvből, egy évvel később német, további két évvel később francia és orosz, 2003-tól kezdve pedig spanyol, majd olasz nyelvből; eredetileg elsősorban a BME-n tanuló vagy itt végzett hallgatók számára. A képzés felépítése azonban lehetővé tette, hogy bármely más egyetem vagy főiskola (végzett) hallgatója képzettségének megfelelő szakirányú fordító- és tolmácsképesítést szerezzen.

Volt hallgatóink közül azóta többen hivatásos tolmácsként, fordítóként vagy szerkesztőként dolgoznak, de a tapasztalatok szerint a szakon szerzett fordító- és tolmácsképesítést, nyelvi, kommunikációs és kulturális ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat eddigi pályájukon azok is jól tudták hasznosítani, akik diplomájuk megszerzése után nem főfoglalkozású fordítói vagy tolmács munkakörben helyezkedtek el.

A képzés a 2007/2008-as tanévtől kezdődően kétéves formában működik tovább, a módosított felsőoktatási törvény előírásainak megfelelően. Felépítése továbbra is lehetővé teszi, hogy bármely más egyetem vagy főiskola végzett hallgatója képzettségének megfelelő szakirányú fordító és tolmács, vagy csak szakfordító képesítést szerezzen (amennyiben vállalja, hogy saját közelebbi szakterületének szókincsét egyénileg sajátítja el).


Az oktatás formája

 • részidős képzés;
 • 8-16 fős kis csoportokban;
 • szigorúan előírt tanterv szerint;
 • 2 tanéven (4 féléven) keresztül;
 • félévenként 4-6 tantárgy (ebből 2-3 vizsgaköteles);
 • heti 12 (munkanapokon, délutáni és esti) órarendi órában (látogatásuk kötelező); amelyek hetenként legalább ugyanennyi otthoni felkészülést kívánnak a hallgatóktól.

Szakképesítés

A képzési idő végén a hallgatók felkért szakmai konzulens irányításával diplomafordítást készítenek, és bizottság előtt záróvizsgát tesznek. Tanulmányaik sikeres lezárása esetén az adott nyelvből a felvétel alapjául szolgáló oklevelüknek megfelelő szakfordító- és tolmácsképesítést, illetve szakfordító-képesítést szereznek. A szakirányú továbbképzésben szerzett szakfordítói és tolmácsoklevél nem másoddiploma, a rendeletileg fordítói, ill. tolmács szakvizsgához kötött munkakörök betöltésére, illetve hatósági működési engedély kiváltására jogosít.


A szakfordító és tolmács / szakfordító szak tanterve

A képzés alapozó félévvel indul, amely csak idegen nyelvi és anyanyelvi, valamint elméleti háttérismereti tárgyakat tartalmaz, de már ebben a félévben megkezdődik a fordítás tárgy oktatása. A továbbiakban – a fokozatos szakmai specializálódáson túl – a hallgatók megismerkedhetnek az Európai Unió egyes részterületeivel és terminológiájával, illetve a 4. félévben az uniós intézményekben használt fordítástámogató program, a TRADOS használatával is. A fordítás tárgy a 2. félév végén, az idegen nyelv a 3. félév végén szigorlattal zárul. A 4. félév végén a hallgatóknak szakfordításból, illetve tolmácsolásból záróvizsgát kell tenniük, valamint diplomafordítást kell készíteniük. A diplomafordítás megvédése szintén a záróvizsga része.

Tantárgy Félév és heti óraszám
1 2 3 4 Össz.
Idegen nyelv- és stílusgyakorlat 2 (é) 4 (é) 4 (szig) 140
Magyar nyelvhelyesség 2 (é) 28
Kontrasztív és funkcionális nyelvtan 2 (é) 28
Fordítás 2 (é) 4 (szig) 84
Szakfordítás 2 (é) 4 (é) 84 ZV
Terminológia 2 (v) 28
Szakmai dokumentáció 2 (v) 28
Szakszeminárium (diplomafordítás) 1 (a) 14 DIPL
Tolmácsolás* 4 (é) 4 (é) 4 (é)* 168 ZV
Tárgyalás 2 (é) 28
Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe 2 (v) 28
Kulturális és gazdasági háttérismeretek 2 (v) 28
Heti összóraszám 12 12 12 12 (+1) 686

* Azok a hallgatók, akik a 3. félév után úgy döntenek, hogy csak szakfordító-képesítést szeretnének, a 4. félévben mentesülnek a tolmácsolásórák látogatása és a tolmácsolás záróvizsga letétele alól.

a = aláírás
é = évközi jegy
v = vizsga
szig = szigorlat
ZV = záróvizsga
DIPL = diplomamunka


A szakfordító és tolmács / szakfordító szak gondozói

A Tolmács- és Fordítóképző Központ vezetője: Dr. Szabó Csilla egyetemi docens

A szak koordinátora: Ruzsbatzky Zsuzsa nyelvtanár

 

Nyelvi felelősök

 • Angol nyelv: Hegyközi Zsuzsa nyelvtanár
 • Francia nyelv: dr. Élthes Ágnes docens
 • Német nyelv: Réti Éva nyelvtanár
 • Olasz nyelv: Csuvár Erzsébet nyelvtanár
 • Orosz nyelv: Fedur Viktória nyelvtanár
 • Spanyol nyelv: Gajdos Zsuzsa nyelvtanár

Az egyes tárgyakat az Idegen Nyelvi Központ és a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nagy szakmai tapasztalattal rendelkező oktatói, anyanyelvi lektorok és szakterületüket kiemelkedően képviselő meghívott előadók tanítják.

A technikai hátteret (nyelvi laboratóriumok, könyvtár, video- és tolmácsberendezés) ugyancsak az Idegen Nyelvi Központ biztosítja.


Ügyintézés

Randrianasolo Daniella programasszisztens
BME GTK Idegen Nyelvi Központ
1111 Budapest, Egry József u. 1., E. épület IX. emelet 11.
Tel: (1) 463-2628, Fax: (1) 463-3121
E-mail: r.daniella@inyk.bme.hu