Mentorprogram 2022

A BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ az idei tanévben is elindítja Mentorprogramját.

KIKNEK SZÓL A MENTORPROGRAM?

A programban való részvételre a GMEU (nappali) szakfordító képzés 2. évfolyama és az MGT szakfordító, illetve az MGT szakfordító és tolmácsképzés (esti és táv munkarend) 1. és 2. évfolyamának hallgatói jelentkezhetnek. A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kérünk.

A 2021/2022-ES PROGRAM ALAPCÉLJAI

1) Minőségi és tudatos utánpótlás-nevelés;

2) Tudásmegosztás;

3) Aktív együttműködés és dialógus a piaci szereplők és az egyetem között (szakmai összefogás a közös célok mentén);

4) A hallgatók szakmai fejlődésének támogatása, piacra bevezetése, a fordítói és tolmácsszakma iránti elkötelezettségük növelése, tehetségek felfedezése;

5) Csoportos projektfeladat elvégzése: az Idegen Nyelvi Központ (INYK) által koordinált egyetemi terminológiai projekt (memoQ fordítómemória és terminológiai adatbázis készítése).

A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

 • BME INYK Tolmács és Fordítóképző Központ (BME-TFK). A mentorprogram koordinátora: Németh Anikó (nemeth.aniko@gtk.bme.hu)
 • Mentorált hallgató. A TFK beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyban lévő, illetve 2022. januárjában záróvizsgázó hallgatója, aki vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.
 • Mentor. Olyan szabadúszó vagy belső fordító/tolmács, fordítóirodai projektmenedzser stb., aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.

A PROGRAM TARTALMA

A 2021-2022-es program három részből áll:

I. rész: Online irodalátogatások és csoportos mentorálás

A BME fordító- és tolmácsképzéseiben részt vevő hallgatókat szabadúszó fordítók/tolmácsok, vagy irodai belső fordítók/tolmácsok/PM-ek (mentorok), csoportos mentorálást biztosítanak azáltal, hogy betekintést nyújtanak saját fordítási munkáikba és tolmácsmegbízásaikba. A csoportos mentorálás ONLINE előadás/beszélgetés formájában történik a virtuális térben.

Csoportos mentorálást az alábbi témákban szervezünk:

1. Háttérmunkák a fordítási projektek esetén (egyéni vállalkozói, fordítóirodai szinten);

2. Háttérmunkák tolmácsolási projektek esetén (egyéni vállalkozó, fordítóiroda szinten);

3. Pályakezdők a piacon – korábbi hallgatóink osztják meg tapasztalataikat.

II. rész Részvétel a BME-INYK terminológiai projektjében

Az INYK belsős oktatói és külsős szakfordító munkatársai által lefordított szövegekből, illetve fontosabb egyetemi szintű oktatási dokumentumokból (TVSZ, TJSZ, tantárgyi adatlapok, stb.) fordítómemóriát és terminológiai adatbázist hozunk létre a memoQ-ban.

III. rész: Pro-bono munkák (fordítás vagy tolmácsolás) szerzése és teljesítése (opcionális)

A hallgatók civil szervezetek által meghirdetett önkéntes alapú (ingyenes) valós megbízásokat vállalnak el, a mentorok pedig gyakorlati tanácsaikkal támogatják munkájukat, szakmai fejlődésüket.

Feladatok:

A BME-TFK feladatai

 • megszervezi és lebonyolítja a mentorprogramot,
 • nyomon követi a programot, azon belül a fordítási projektmunkákat,
 • segíti és támogatja a mentoráltakat/mentorokat,

A mentorált vállalja, hogy

 • kommunikál a projektben résztvevő felekkel,
 • beszámolót készít a megbeszélésekről,
 • aktív részt vállal a BME-INYK terminológiai projektjében,
 • önértékelést készít kb. 1 oldal terjedelemben,
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában). Plusz opcióként választhatja, hogy pro-bono fordítást készít, vagy pro-bono tolmácsolást vállal, majd összegzi a munka során szerzett tapasztalatokat,

A mentor vállalja, hogy

 • a mentorálás során betekintést nyújt a piaci folyamatokba,
 • szakmailag és technológiailag támogatja a mentorált munkáját a közös projektben és a pro-bono munkában,
 • visszajelzést ad az elkészült fordítás(ok)ról (ahol a fordítás terjedelme max. 1000 szó),
 • tolmácsolás esetén betekintést nyújt a tolmácsolási megbízásra való felkészülés folyamatába,
 • hospitálási/tolmács-megfigyelési lehetőséget biztosít (amennyiben lehetséges)
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában).

A PROGRAM ÜTEMTERVE

A mentorprogram időtartama három hónap.

ÜTEMTERV           

Programpont Határidő
Program meghirdetése 2021. november 9.
Jelentkezési határidő a programba (mentoráltak) 2021. november 23.
A mentoráltak tájékoztatása e-mailben 2021. december 10-ig
A program kezdete 2021. december 13.
A program vége 2022. március vége
A program zárása és értékelése 2022. április

A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajzot és motivációs levelet 2021. november 23-ig az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: vegh.katalin@gtk.bme.hu és nemeth.aniko@gtk.bme.hu

ÉRTÉKELÉS

A mentoráltak, a mentorok és a mentorprogram értékelése online kérdőívek segítségével történik. Értékelést kérünk a mentoráltaktól, a mentoroktól, a program koordinátoraitól, és amennyiben lehetséges, a pro-bono fordítást/tolmácsolást megrendelő megbízótól (civil szervezettől).

EREDMÉNYEK

A mentorprogram lezárásaként a szervezők (BME-TFK) és a mentoráltak együttgondolkodás keretében összegzik a tapasztalatokat és a bevált módszereket, valamint értékelik a programot.

A program az alábbi célokra kínál megoldást:

 • a hallgatók már tanulmányaik során megismerkednek a piaci értékekkel és a piacon elvárt szakmaiság alapfeltételeivel
 • az egyetem kínálata és a piac/hallgatók elvárása közelebb kerülnek egymáshoz (+ gyakorlatorientált képzési tartalmak)
 • a mentorok szakmai tapasztalataikat továbbadják az elkövetkezendő generációknak
 • a fordítások és tolmácsolások értékelése is gyakorlatorientálttá válik
 • a legfontosabb azonban az, hogy tapasztalataink átadásával esélyt adunk a kezdő fordítóknak és tolmácsoknak, azaz a jövő szakembereinek szakmai pályafutásuk megkezdésére.