Mentorprogram 2024

A BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ az idei tanévben is elindítja Mentorprogramját.

KIKNEK SZÓL A MENTORPROGRAM?

A programban való részvételre az MGT szakfordító- és tolmácsképzés (esti és távos munkarend) 1. és 2. évfolyamának, illetve az Üzleti és konferenciatolmács hallgatói jelentkezhetnek. A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kérünk.

AZ IDEI PROGRAM ALAPCÉLJAI

1) Minőségi és tudatos utánpótlás-nevelés.

2) Tudásmegosztás.

3) Aktív együttműködés és dialógus a piaci szereplők és az egyetem között (szakmai összefogás a közös célok mentén).

4) A hallgatók szakmai fejlődésének támogatása, piacra bevezetése, a fordítói és tolmácsszakma iránti elkötelezettségük növelése, tehetségek felfedezése.

5) Csoportos projektfeladat elvégzése: az INYK terminológia projektje (memoQ fordítómemória és terminológiai adatbázis készítése).

A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

  • BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ (TFK)

A mentorprogram koordinátora: Németh Anikó (nemeth.aniko@gtk.bme.hu)

  • Mentorált hallgató

A BME-TFK beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyban lévő, illetve 2024. januárjában záróvizsgázó hallgatója, aki vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.

  • Mentor

Olyan szabadúszó vagy belső fordító/tolmács, fordítóirodai projektmenedzser stb., aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.

A PROGRAM TARTALMA

Az idei program három részből áll:

  • I. rész: ONLINE (vagy hibrid) irodalátogatások és csoportos mentorálás

A BME fordító- és tolmácsképzéseiben részt vevő hallgatókat szabadúszó fordítók/tolmácsok, vagy irodai belső fordítók/tolmácsok/PM-ek (mentorok), csoportos mentorálást biztosítanak azáltal, hogy betekintést nyújtanak saját fordítási munkáikba és tolmácsmegbízásaikba. A csoportos mentorálás ONLINE előadás/beszélgetés formájában történik a virtuális térben.

Csoportos mentorálást az alábbi témákban szervezünk:

1. INYK Fordítóiroda bemutatkozása

2. Fordítási és tolmácsolási projektek lebonyolítása (egyéni vállalkozói, fordítóirodai, EU szinten)

3. Pályakezdők a piacon – korábbi hallgatóink osztják meg tapasztalataikat

  • II. rész Egyéni mentorálás

Mindenki a saját mentorával folytat egyéni beszélgetéseket, a teljes program ideje alatt 2-3 alkalommal.

  • III. rész: Pro-bono munkák teljesítése:

1) fordítási vagy tolmácsolási munkák szerzése és teljesítése civil szervezetek számára önkéntes alapon (opcionális). A hallgatók civil szervezetek által meghirdetett önkéntes alapú (ingyenes) éles megbízásokat vállalnak el, a mentorok pedig gyakorlati tanácsaikkal támogatják szakmai fejlődésüket, és/vagy

2) fordítóirodai feladatok végzése az INYK saját Fordítóirodájában

Feladatok:

  • A TFK feladatai

· megszervezi és lebonyolítja a mentorprogramot,

· nyomon követi a programot, koordinálja a BME-INYK terminológiai projektjét

· segíti és támogatja a mentoráltakat/mentorokat.

  • A mentorált vállalja, hogy

· megszervezi az egymás közötti kommunikációt,

· beszámolót készít a megbeszélésekről,

· aktív részt vállal a BME-INYK terminológiai projektjében,

· plusz opcióként választható: pro-bono fordítást készít, vagy pro-bono tolmácsolást vállal, majd összegzi a munka során szerzett tapasztalatokat,

· önértékelést készít kb. 1 oldal terjedelemben,

· a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában).

  • A mentor vállalja, hogy

· betekintést nyújt a piaci folyamatokba,

· szakmailag és technológiailag támogatja a mentorált munkáját a közös projektben és a pro-bono munkában,

· visszajelzést ad az elkészült fordítás(ok)ról (fordítás terjedelme max. 1000 szó),

· tolmácsolás esetén betekintést nyújt a tolmácsolási megbízásra való felkészülés folyamatába,

· hospitálási/tolmács-megfigyelési lehetőséget biztosít (amennyiben lehetséges)

· a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában).

A PROGRAM ÜTEMTERVE

A mentorprogram időtartama három hónap.

ÜTEMTERV

Programpont  Határidő
Program meghirdetése 2023. november 30.
Jelentkezési határidő a programba (mentoráltak) 2023. december 10.
A mentoráltak tájékoztatása e-mailben 2024. január 2. hete
A program kezdete 2024. február
A program vége 2024. április vége
A program zárása és értékelése 2024. április vége

 

A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajzot és motivációs levelet 2023. december 10-ig az alábbi e-mail címekre kérjük elküldeni: vegh.katalin@gtk.bme.hu és nemeth.aniko@gtk.bme.hu

ÉRTÉKELÉS

A mentoráltak, a mentorok és a mentorprogram értékelése online kérdőívek segítségével történik. Értékelést kérünk a mentoráltaktól, a mentoroktól, a program koordinátoraitól, és amennyiben lehetséges, a pro-bono fordítást/tolmácsolást megrendelő megbízótól (civil szervezettől).

VÁRT EREDMÉNYEK

A mentorprogram lezárásaként a szervezők (BME-TFK) és a mentoráltak együtt gondolkodás keretében összegzik a tapasztalatokat és a bevált módszereket, valamint értékelik a programot.

A program az alábbi célokra kínál megoldást:

– a hallgatók már tanulmányaik során megismerkednek a piaci értékekkel és a piacon elvárt szakmaiság alapfeltételeivel

– az egyetem kínálata és a piac/hallgatók elvárása közelebb kerülnek egymáshoz (+ gyakorlatorientált képzési tartalmak)

– a mentorok szakmai tapasztalataikat továbbadják az elkövetkezendő generációknak

– a fordítások és tolmácsolások értékelése is gyakorlatorientálttá válik

– a legfontosabb azonban az, hogy tapasztalataink átadásával esélyt adunk a kezdő fordítóknak és tolmácsoknak, azaz a jövő szakembereinek szakmai pályafutásuk megkezdésére.