Mentorprogram 2019

A BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ az idei tanévben is elindítja Mentorprogramját.

KIKNEK SZÓL A MENTORPROGRAM?

A programban való részvételre a GMEU szakfordító szak 1. évfolyam és az MGT szakfordító, illetve az MGT szakfordító és tolmácsképzés 1. és 2. évfolyam évfolyamának hallgatói, valamint a nemzetközi két idegennyelvű konferenciatolmács-képzés hallgatói jelentkezhetnek. A programban maximum 12 hallgató vehet részt. A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kérünk.

A PROGRAM ALAPCÉLJAI

 1. Minőségi és tudatos utánpótlás-nevelés.
 2. Tudásmegosztás.
 3. Aktív együttműködés és dialógus a piaci szereplők és az egyetem között (szakmai összefogás a közös célok mentén).
 4. A hallgatók szakmai fejlődésének támogatása, piacra bevezetése, a fordítói- és tolmácsszakma iránti elkötelezettségük növelése, tehetségek felfedezése.

A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

 • BME INYK Tolmács és Fordítóképző Központ (BME-TFK). A mentorprogram koordinátora: Németh Anikó (nemeth.aniko@inyk.bme.hu)
 • Mentorált hallgató. A BME-TFK beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyban lévő, illetve 2019. januárjában záróvizsgázó hallgatója, aki vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit. .
 • Mentor. Olyan szabadúszó vagy belső fordító/tolmács, fordítóirodai projektmenedzser stb., aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.

A PROGRAM TARTALMA

A program két részből áll:

I. rész: irodalátogatások és csoportos mentorálás. A BME fordító- és tolmácsképzéseiben részt vevő hallgatókat szabadúszó fordítók/tolmácsok, vagy irodai belső fordítók/tolmácsok/PM-ek (mentorok) csoportosan mentorálják azáltal, hogy betekintést nyújtanak számukra saját fordítási munkáikba és tolmácsmegbízásaikba. A csoportos mentorálás előadás/beszélgetés formájában történik a BME által biztosított tanteremben, vagy egy külső helyszínen.

A főbb témák:

 1. tolmácsolás (bírósági, hatósági, üzleti);
 2. fordítás (okiratok, jogi fordítás, honlapfordítás);

II. rész: pro-bono munkák (fordítás vagy tolmácsolás) szerzése és teljesítése. A hallgatók civil szervezetek által meghirdetett önkéntes alapú (ingyenes) éles megbízásokat vállalnak el, a mentorok pedig gyakorlati tanácsaikkal támogatják szakmai fejlődésüket.

Feladatok:

A BME-TFK feladatai

 • megszervezi és lebonyolítja a mentorprogramot,
 • nyomon követi a programot, azon belül a fordítási projektmunkákat,
 • segíti és támogatja a mentoráltakat/mentorokat,

A mentoráltak feladatai és beadandók

 • megszervezik az egymás közötti kommunikációt,
 • beszámolót és fényképeket készítenek a megbeszélésekről,
 • összegzik a pro-bono fordítás /tolmácsolás során szerzett tapasztalatokat,
 • önértékelést készítenek kb. 1 oldal terjedelemben,
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában)

A mentor feladatai

 • betekintést nyújt a piaci folyamatokba,
 • szakmailag és technológiailag támogatja a mentorált munkáját,
 • visszajelzést ad az elkészült fordítás(ok)ról (fordítás terjedelme max. 1000 szó),
 • tolmácsolás esetén betekintést nyújt a tolmácsolási megbízásra való felkészülés folyamatába,
 • amennyiben lehetséges, hospitálási/tolmács-megfigyelési lehetőséget biztosít,
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában).

A PROGRAM ÜTEMTERVE

A mentorprogram időtartama három hónap.

ÜTEMTERV           

Programpont Határidő
Program meghirdetése 2018. november 12.
Jelentkezési határidő a programba (mentoráltak) 2018. november 26.
A mentoráltak tájékoztatása e-mailben 2018. december 21-ig
A program kezdete 2019. január 7.
A program vége 2019. március 30.
A program értékelése 2019. április

A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajzot és motivációs levelet 2018. november 26-ig az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: vegh@tfk.bme.hu és nemeth.aniko@inyk.bme.hu

ÉRTÉKELÉS

A mentoráltak, a mentorok és a mentorprogram értékelése online kérdőívek segítségével történik. Értékelést kérünk a mentoráltaktól, a mentoroktól, a program koordinátoraitól, és amennyiben lehetséges, a pro-bono fordítást/tolmácsolást megrendelő megbízótól (civil szervezettől).

VÁRT EREDMÉNYEK

A mentorprogram lezárásaként a szervezők (BME-TFK) és a mentoráltak együttgondolkodás keretében összegzik a tapasztalatokat és a bevált módszereket, valamint értékelik a programot.

A program az alábbi célokra kínál megoldást:

 • a hallgatók már tanulmányaik során megismerkednek a piaci értékekkel és a piacon elvárt szakmaiság alapfeltételeivel
 • az egyetem kínálata és a piac/hallgatók elvárása közelebb kerülnek egymáshoz (+ gyakorlatorientált képzési tartalmak)
 • a mentorok szakmai tapasztalataikat továbbadják az elkövetkezendő generációknak
 • a fordítások és tolmácsolások értékelése is gyakorlatorientálttá válik
 • a legfontosabb azonban az, hogy tapasztalataink átadásával esélyt adunk a kezdő fordítóknak és tolmácsoknak, azaz a jövő szakembereinek szakmai pályafutásuk megkezdésére.