Mentorprogram 2021

A BME INYK Tolmács- és Fordítóképző Központ az idei tanévben is elindítja Mentorprogramját.

KIKNEK SZÓL A MENTORPROGRAM?

A programban való részvételre a GMEU szakfordító szak 1. évfolyam és az MGT szakfordító, illetve az MGT szakfordító és tolmácsképzés 1. és 2. évfolyamának esti és távoktatás munkarendben tanuló hallgatói jelentkezhetnek. A jelentkezéshez szakmai önéletrajzot és motivációs levelet kérünk.

A PROGRAM ALAPCÉLJAI

1) A hallgatók szakmai fejlődésének támogatása, piacra bevezetése, a fordítói- és
tolmácsszakma iránti elkötelezettségük növelése, tehetségek felfedezése;
2) Minőségi és tudatos utánpótlás-nevelés és tudásmegosztás;
3) Aktív együttműködés és dialógus a piaci szereplők és az egyetem között (szakmai
összefogás a közös célok mentén).

A PROGRAM RÉSZTVEVŐI

 • BME INYK Tolmács és Fordítóképző Központ (BME-TFK). A mentorprogram koordinátora: Németh Anikó (nemeth.aniko@inyk.bme.hu)
 • Mentorált hallgató. A BME-TFK beiratkozott, aktív hallgatói jogviszonyban lévő hallgatója, aki vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.
 • Mentor. Olyan szabadúszó vagy belső fordító/tolmács, fordítóirodai projektmenedzser stb., aki megfelelő referenciákkal rendelkezik, vállalja a programban való részvételt, és elfogadja annak tartalmát és követelményeit.

A PROGRAM TARTALMA

A program két részből áll:

I. rész: VIRTUÁLIS irodalátogatások és ONLINE mentorálás. A BME fordító- és tolmácsképzéseiben részt vevő hallgatókat szabadúszó fordítók/tolmácsok, vagy irodai belső fordítók/tolmácsok/PM-ek (mentorok) csoportosan és egyénileg mentorálják azáltal, hogy betekintést engednek számukra saját fordítási munkáikba és (online) tolmácsmegbízásaikba. Mind az irodalátogatás, mind a csoportos és egyéni mentorálás a járványhelyzetre tekintettel ONLINE formában zajlik majd.

Az idei évben csoportos mentorálást az alábbi témákban szervezünk:

1. Fordítás és/vagy tolmácsolás az Európai Unió intézményeiben

2. Hatósági tolmácsolás

3. Pályakezdők a piacon – korábbi hallgatóink osztják meg tapasztalataikat

II. rész: pro-bono munkák (fordítás vagy tolmácsolás) szerzése és teljesítése. A hallgatók civil szervezetek által meghirdetett önkéntes alapú (ingyenes, azaz pro bono) éles megbízásokat vállalnak el, a mentorok pedig gyakorlati tanácsaikkal támogatják szakmai fejlődésüket.

Feladatok:

A BME-TFK feladatai

 • megszervezi és lebonyolítja a mentorprogramot,
 • nyomon követi a programot, azon belül a fordítási projektmunkákat,
 • segíti és támogatja a mentoráltakat/mentorokat,

A mentoráltak vállalják, hogy

 • megszervezik az egymás közötti kommunikációt,
 • beszámolót készítenek a megbeszélésekről,
 • elkészítik a pro-bono fordítást VAGY teljesítik a vállalt tolmácsolást, majd összegzik a munka során szerzett tapasztalatokat,
 • önértékelést készítenek kb. 1 oldal terjedelemben,
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában)

A mentor vállalja, hogy

 • betekintést nyújt a piaci folyamatokba,
 • szakmailag és technológiailag támogatja a mentorált munkáját,
 • visszajelzést ad az elkészült fordítás(ok)ról (fordítás terjedelme max. 1000 szó),
 • tolmácsolás esetén betekintést nyújt a tolmácsolási megbízásra való felkészülés folyamatába,
 • hospitálási/tolmács-megfigyelési lehetőséget biztosít (amennyiben lehetséges)
 • a mentorprogram lezárását követően értékeli a programot (online kérdőív formájában).

A PROGRAM ÜTEMTERVE

A mentorprogram időtartama három hónap.

ÜTEMTERV           

Programpont Határidő
Program meghirdetése 2020. november 9.
Jelentkezési határidő a programba (mentoráltak) 2020. november 30.
A mentoráltak tájékoztatása e-mailben 2020. december 21-ig
A program kezdete 2021. január 18.
A program vége 2021. április 19.
A program zárása és értékelése 2021. április vége

A jelentkezéshez szükséges szakmai önéletrajzot és motivációs levelet 2020. november 30-ig az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: vegh@tfk.bme.hu és nemeth.aniko@inyk.bme.hu

ÉRTÉKELÉS

A mentoráltak, a mentorok és a mentorprogram értékelése online kérdőívek segítségével történik. Értékelést kérünk a mentoráltaktól, a mentoroktól, a program koordinátoraitól, és amennyiben lehetséges, a pro-bono fordítást/tolmácsolást megrendelő megbízótól (civil szervezettől).

EREDMÉNYEK

A mentorprogram lezárásaként a szervezők (BME-TFK) és a mentoráltak együttgondolkodás keretében összegzik a tapasztalatokat és a bevált módszereket, valamint értékelik a programot.

A program az alábbi célokra kínál megoldást:

 • a hallgatók már tanulmányaik során megismerkednek a piaci értékekkel és a piacon elvárt szakmaiság alapfeltételeivel
 • az egyetem kínálata és a piac/hallgatók elvárása közelebb kerülnek egymáshoz (+ gyakorlatorientált képzési tartalmak)
 • a mentorok szakmai tapasztalataikat továbbadják az elkövetkezendő generációknak
 • a fordítások és tolmácsolások értékelése is gyakorlatorientálttá válik
 • a legfontosabb azonban az, hogy tapasztalataink átadásával esélyt adunk a kezdő fordítóknak és tolmácsoknak, azaz a jövő szakembereinek szakmai pályafutásuk megkezdésére.