Kombinált két idegen nyelvű képzések

Felvételi hirdetmény

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője a 2020/2021-es tanévre az alábbi államilag akkreditált, párhuzamosan végezhető szakirányú továbbképzési szakokat hirdeti:

GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ

(nappali képzés angol nyelven),

 valamint

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

(esti képzés részben távoktatásban

francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven)

 vagy

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS

(esti képzés részben távoktatásban

francia, német, olasz, orosz és spanyol nyelven)

legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére.


Jelentkezés online: kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. augusztus 11. éjfél!

Képzés

A képzési idő a párhuzamosan végezhető szakfordító képzéseken 3 félév, a párhuzamosan végezhető nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács képzésen 4 félév. Szakmai gyakorlatukat angol nyelvből a harmadik félévben töltik a hallgatók. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A kombinált két idegen nyelvű szakfordító képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/gazdasagi-muszaki-es-europai-unios-szakfordito,

a kombinált két idegen nyelvű szakfordító/szakfordító és tolmács képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/kombinalt-ket-idegen-nyelvu-szakfordito-es-tolmacs oldalon található.


Képesítés

A szakok sikeres elvégzése esetén a hallgatók angol nyelvből gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító, a második idegen nyelvből műszaki gazdasági és társadalomtudományi szakfordító vagy műszaki gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács képesítést nyernek, tehát két oklevelet kapnak, amelyek a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosítanak.


Költségek

A kombinált nappali és esti szakfordító, valamint a kombinált nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács képzésben résztvevőknek kedvezményes költségtérítést kell fizetniük.

2020 szeptemberében induló tanévben a kombinált nappali és esti szakfordító képzésen a költségtérítés összege félévenként 400.000 Ft.

A kombinált nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács képzés költségtérítése az 1-3. félévben 400.000 Ft, a 4. félévben 260.000 Ft.

A BME diplomával beiratkozó hallgatók számára az első félév költségtérítéséből 10 % kedvezményt adunk, azaz a 2020-21-es tanév első félévének költségtérítése 360.000 Ft.

A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.


Jelentkezés

A jelentkezés feltételeit lásd az egyes szakok felvételi hirdetményeiben:

nappali szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/gmeu-szakfordito

esti szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito

esti szakfordító és tolmács: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito-es-tolmacs

Jelentkezni online lehet 2020. augusztus 11-igkth.bme.hu/urlap


Felvételi vizsga

A hallgatókat a felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A szóbeli vizsgán azok vehetnek részt, akik az írásbeli vizsgát sikeresen teljesítették.

A felvételi vizsgára vonatkozó tudnivalókat (vizsgadíj, befizetés módja, időpont stb.) lásd

az egyes szakok felvételi hirdetményeiben:

nappali szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/gmeu-szakfordito

esti szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito

esti szakfordító és tolmács: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito-es-tolmacs

Tájékoztató a felvételiről

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga angol nyelvből és a választott idegen nyelvből.

A felvételi vizsgák leírását lásd az egyes szakok felvételi hirdetményeiben:

nappali szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/gmeu-szakfordito

esti szakfordító: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito

esti szakfordító és tolmács: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/hirdetmenyek/mgt-szakfordito-es-tolmacs

 

Jelentkezés online: kth.bme.hu/urlap

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. augusztus 11. éjfél!