Kombinált két idegen nyelvű képzések

Kombinált két idegen nyelvű képzések
felvételi vizsgák

A BME GTK Idegen Nyelvi Központ Tolmács- és Fordítóképzője a 2020/2021-es tanévre államilag akkreditált

GAZDASÁGI, MŰSZAKI ÉS EURÓPAI UNIÓS SZAKFORDÍTÓ

(nappali képzés – 2020-ban csak angol nyelven),

 valamint

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKFORDÍTÓ

(távoktatással kombinált esti képzés)

 vagy

MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI

SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS

(távoktatással kombinált esti képzés)

szakirányú továbbképzési szakot

hirdet legalább alap- (Bachelor) diplomával, illetve hagyományos egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezők részére magyar, angol és az alábbiak közül még egy nyelv párosításában: francia, német, olasz, orosz, spanyol.


Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június

Képzés

A képzési idő a kombinált két idegen nyelvű szakfordító képzésen 3 félév, a kombinált két idegen nyelvű szakfordító és tolmács (nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács) képzésen 4 félév. Szakmai gyakorlatukat angol nyelvből a harmadik félévben töltik a hallgatók. A képzésre a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata vonatkozik, amely az egyetem honlapján (www.bme.hu) olvasható.

A kombinált két idegen nyelvű szakfordító képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/gazdasagi-muszaki-es-europai-unios-szakfordito,

a kombinált két idegen nyelvű szakfordító és tolmács képzéssel kapcsolatos tájékoztató a http://tfk.bme.hu/kepzeseink/uj-kepzesek/kombinalt-ket-idegen-nyelvu-szakfordito-es-tolmacs oldalon található.


Képesítés

A szak sikeres elvégzése esetén a hallgatók angol nyelvből gazdasági, műszaki és európai uniós szakfordító, a második idegen nyelvből műszaki gazdasági és társadalomtudományi szakfordító vagy műszaki gazdasági és társadalomtudományi szakfordító és tolmács képesítést nyernek, tehát két oklevelet kapnak, amelyek a rendeletileg ehhez kötött munkakörök betöltésére jogosítanak.


Költségek

A kombinált nappali és esti szakfordító, valamint a kombinált nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács képzésben résztvevőknek költségtérítést kell fizetniük.

Tájékoztatásul a 2019. szeptemberében induló tanévben a kombinált nappali és esti szakfordító képzésen a költségtérítés összege félévenként 390 000 Ft.

Tájékoztatásul a kombinált nappali szakfordító és esti szakfordító és tolmács képzés költségtérítése az 1-3. félévben 390 000 Ft, a 4. félévben 240 000 Ft.

A BME diplomával beiratkozó hallgatók számára az első félév költségtérítéséből 10 % kedvezményt adunk, azaz (tájékoztatásul a 2019-20. tanévben) az első félév költségtérítése 351 000 Ft.

A költségtérítés nem tartalmazza a hallgatók által beszerzendő tankönyvek, segédanyagok és a fénymásolás árát.


Jelentkezés

A jelentkezés feltétele legalább felsőfok (C1) közeli idegennyelv-tudás angol nyelvből (nappali képzés) és legalább középfok (B2) feletti idegennyelv-tudás francia/német/olasz/orosz/spanyol nyelvből, megfelelő szintű magyar nyelvhasználati ismeretek és bármely képzési területen szerzett egyetemi/főiskolai/legalább alapfokozatú (Bachelor) diploma. A külföldön szerzett diploma esetén a Magyarországon honosított diplomát tudjuk csak elfogadni, szakképzettség és végzettségi szint megjelölésével. Végzős hallgatók is jelentkezhetnek, de a diploma bemutatása sikeres felvételi vizsga esetén a beiratkozáshoz szükséges. Jelentkezni az alábbi linken lehet 2020. május-júniusig.


Felvételi vizsga

A hallgatókat a felvételi vizsga eredménye alapján választjuk ki, amelynek letétele alól semmilyen nyelvvizsga-bizonyítvány nem mentesít. A vizsgán semmilyen segédeszközt, szótárt nem lehet használni.

A felvételi vizsga díja 16 000 Ft.

A felvételi díj befizetésének módja: átutalással bankszámlánkra, határidő 2020. május-június

Számlatulajdonos: BME

Számlaszám: (MÁK) 10032000-01425279-00000000

Közlemény: 520-20406-20 és a felvételiző neve és adóazonosító jele

Amennyiben befizetésről számlát kér, kérjük az alábbi adatokat küldje el e-mailen a vegh@tfk.bme.hu címre: számlázási név, számlázási cím, adószám.
A felvételi vizsga időpontja: 2020 júniusban zajlik, pontos időpontjáról minden vizsgázót külön értesítünk. 
Helye: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Egry József u. 1.

További információk: e-mail: vegh@tfk.bme.hu; telefon: 463-4091, fax: 463-3121

Tájékoztató a felvételiről

A felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga angol nyelvből és a választott idegen nyelvből. A felvételi vizsga versenyvizsga jellegű, letétele alól nyelvvizsga- vagy más bizonyítvány nem mentesít.

Felvételi vizsga angol nyelvből (nappali képzés):

  • Formája: 120 perc időtartamú írásbeli vizsga és 20-30 perc időtartamú szóbeli vizsga
  • Írásbeli tartalma: idegen nyelvű általános témakörű újságcikk alapján magyar nyelvű összefoglalás készítése írásban, irányított fogalmazás írása idegen nyelven
  • Szóbeli tartalma: idegen nyelvű szöveg azonnali szóbeli fordítása (blattolás) és az előforduló nyelvhasználati jelenségek elemzése, irányított beszélgetés idegen nyelven (általános és aktuális témákról, kulturális háttérismeretekről)
  • Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni.

Felvételi vizsga a második idegen nyelvből (esti képzés):

  • Formája: 180 perc időtartamú írásbeli és 30 perc időtartamú szóbeli vizsga
  • Írásbeli tartalma: magyar nyelvből nyelvi közvetítői és kreatív szövegalkotási feladatok, a választott idegen nyelvből bizonyos nyelvi készségeket mérő tesztfeladatok, valamint nyelvi közvetítői feladatok
  • Szóbeli tartalma: írott idegen nyelvű szöveg szóbeli fordítása (blattolás), beszélgetés idegen nyelven országismerettel kapcsolatos, illetve általános témákról
  • Pontszámítás: a vizsgán elérhető összpontszám mindkét nyelvből (magyar és idegen nyelv) 100-100 pont, melyből mindkét nyelv esetében legalább 60 pontot kell elérni.

Jelentkezés online: http://tfk.bme.hu/felvetelizoknek/jelentkezes

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május-június